Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Melden van eigendom in reglement en weren van niet Warmonders met uitzondering


3 maart 2005

Vraag nummer: 3731  (oude nummer: 5682)

Geachte heer Van der Putten,

Wij hebben nog enkele vragen:
1. Is het zinnig en juist om bij de omschrijving van 'eigen graf' in het reglement te melden dat de PGW eigenaar blijft. Het geeft soms verwarring; mensen denken zelf eigenaar te zijn. Vandaar.
En geldt dat eigenaar blijven ook voor familie- en eeuwig durende (kelder)graven?
2. Vanwege de beperkte ruimte op onze begraafplaats willen wij mensen die niet in Warmond wonen weren van het kopen van eigen graven - niet van de algemene graven - Maar we zouden aarzelen als een oud actief gemeentelid, die niet meer in Warmond woont, zou vragen toch op onze begraafplaats te worden begraven.
Mogen we zulke zaken juridisch doen? Hoe zouden we het een en ander in het reglement kunnen formuleren?

In verband met een vorig contact: Wij zullen u niet vragen ons nieuwe reglement [op basis van een nieuwe tekst ons door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer voorgelegd], kritisch door te nemen. Maar zou u het op prijs stellen een exemplaar van ons reglement, als we het hebben vastgesteld te ontvangen? U bleek ook een ouder exemplaar in bezit te hebben.
Pier Magré

Antwoord:

Geachte heer Magré,

Ik denk niet dat het zinnig is om bij de omschrijving van eigen graf in het reglement te melden dat de PGW eigenaar van het graf is en blijft. Het roept denk ik meer vragen op dan dat het beantwoordt. Voor 99,5% van de gevallen zal het gedurende de looptijd van het graf niets uitmaken wie juridisch eigenaar van het graf is en wie economisch eigenaar is. Misschien wel in 99,9% van de gevallen.

In een heel klein aantal gevallen is relevant wie juridisch eigenaar is en wie niet. Wacht tot dat aan de orde is. Dan is het mijns inziens ook goed uit te leggen. Als ik tegen mensen zeg dat ze pas 100% volledig eigenaar van een graf zijn als de ondergrond via een notariële akte is overgedragen en die akte bij het kadaster is geregistreerd en verwerkt, dan snapt men dat best. Ik ben in 20 jaar althans nog nooit iemand tegen gekomen die dat niet snapte.
Dat mensen zich in de praktijk 'eigenaar' van een graf voelen, is helemaal geen probleem. Juist een voordeel, want dan voelt men de verantwoordelijkheid die men moet voelen om het graf in goede staat te houden.
Niet omschrijven in het reglement, is dus mijn advies. En dat geldt zowel voor 'gewone' familiegraven als voor keldergraven en voor 'eeuwigdurende' graven.

Het is geen enkel probleem om een keer een uitzondering te maken voor een oud actief gemeentelid, die niet meer in Warmond woont. Het 9e lid van de bepaling over Eigen Graven inzake inwoners van Warmond kan worden aangevuld met een tweede zin: "Ter beoordeling van het bestuur kan een graf ook worden uitgegeven aan een voormalige inwoner." Of woorden van gelijke strekking. U zult begrijpen dat ik niet gelukkig ben met de woorden "Het recht van aankoop van een graf..." in de huidige bepaling omdat men niets koopt; er wordt een recht gevestigd. Dat is geen koop.

De tekst die u krijgt van de Vereniging van Kerkvoogdijen, is het modelreglement van de NH kerk, dat ik zelf een heel goed basismodel vind. Ik zou daarom zo weinig mogelijk aan de basistekst veranderen.
Het model is evenwel uit 1991 en nog niet geheel aangepast aan latere wetgeving over asbestemmingen, maar goed, je kunt niet alles hebben. Voorts heb ik 2 jaar geleden in het LOB-blad enkele suggesties gedaan voor andere artikelen voor o.a. dit model over sancties en incasso en lijkhoezen. Het lijkt mij goed dat over te nemen.

En uiteraard heb ik graag een exemplaar van uw nieuwe reglement, als u het klaar hebt. Als er over enkele jaren weer eens een vraag is, kan ik weer meteen nakijken waar u het over hebt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >