Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zeer oude verordening


22 augustus 2015

Vraag nummer: 43527

Geachte heer mr. Van der Putten,

Indien in de beheers-verordening op het moment van grafuitgifte niet gesproken werd over de mogelijkheden van het "vervallen" verklaren van de grafrechten, is er dan eigenlijk sprake van eeuwigdurende grafrechten- mits deze graven niet verwaar-loosd worden.( Wlb. )
Ook wordt er niet in de verordening gerept over de mogelijkheid van het sluiten/opheffen van deze begraafplaats.
Het betreft hier een verordening uit de 19de eeuw, die in de 20ste eeuw vervangen is door een nieuwe verordening.

Gaarne uw reactie,
bij voorbaat dank,
W.Lak

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, je kunt niet concluderen dat wanneer in de beheersverordening, die geldig was op het moment van uitgifte van een graf, niet gesproken werd over de mogelijkheden van het "vervallen" verklaren van de grafrechten, er dan eigenlijk sprake van eeuwigdurende grafrechten.
Juist niet, is mijn eerste reactie.

Ik weet niet welke beheersverordening u precies bedoelt, maar ik ken een reglement van een vooroorlogse kerkelijke begraafplaats - zo van rond 1935 - waar ook geen sprake was van het vervallen van grafrechten en waar ook geen termijn in genoemd stond voor de duur van de grafrechten. Nabestaanden gingen er van uit dat het dan 'dus' ook om eeuwige grafrechten moest gaan. Echter, toen ik dat reglement zag, zag ik aan andere onderdelen van de tekst dat het om algemene graven voor 10 jaar ging. Die termijn was nergens uitdrukkelijk genoemd omdat het om het eenvoudige standaardgraf ging, dat de wet kende en waar slechts de grafrust-termijn van 10 jaar voor gold.

In een oude versie van de Wet op de lijkbezorging was het zo dat de wetgever er van uitging dat in beginsel vooral algemene graven werden uitgegeven. En dat de eigenaar van een begraafplaats wanneer hij daar de ruimte voor had, ook 'graven met een uitsluitend recht' (eigen graven) mocht uitgeven. Maar dat was een soort extraatje.

Wij zijn er nu aan gewend dat in het steeds welvarender Nederland het eigen of particuliere graf de standaard is en dat algemene graven veel minder voorkomen. Maar in de 19e eeuw, toen de landelijke wetgeving ontstond, was dat niet zo. In enkele steden in het westen van het land is het nog steeds zo dat er verhoudingsgewijs heel veel algemene graven worden uitgegeven, omdat men dat daar 'normaal' vindt. In het oosten en zuiden van het land is dat bijna ondenkbaar.

Juist bij verordeningen, reglementen of grafaktes voor graven voor onbepaalde tijd ('eeuwig' in de volksmond) zie ik vaak bepalingen over het eindigen van het recht bij verval van het grafmonument en het niet melden van een nieuwe rechthebbende nadat de vorige is overleden. Als dat soort beperkingen er niet is, duidt dat vaak op het bestaan van grafrechten of gebruiksrechten voor korte termijnen. Want daar lost het probleem van een kapotte grafsteen of de afwezigheid van iemand die verantwoordelijk is, zich na relatief korte tijd vanzelf op als het recht afloopt.

Het is niet nodig om in een beheersverordening of beheersreglement voor een begraafplaats regels op te nemen voor het sluiten en opheffen van die begraafplaats. Daar regelt namelijk de wet al het nodige voor. De model-beheersverordening begraafplaatsen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bevat er ook geen regeling voor. Men kan er wel wat over een verordening regelen, bijvoorbeeld dat de grafrechten juist wel of juist niet of met een bepaalde beperking doorlopen na het sluiten van de begraafplaats. Maar nodig is het niet.

Het is overigens lastig om aan het ontbreken van een bepaald element, zoals het ontbreken van het 'vervallen kunnen verklaren' van grafrechten, conclusies te verbinden. Je moet dan echt de hele tekst van de verordening zien. En liefst eigenlijk ook de 'Verordening op de heffing en invordering van grafrechten' of de 'Verordening op de heffing en invordering van rechten op de begraafplaats' ernaast. Want in die laatste verordening werd in vroeger tijden ook veel meer geregeld dan alleen een betaling. Men kan er soms in terugvinden voor welke termijnen graven werden uitgegeven, of voor hoeveel personen. Zaken die men tegenwoordig vaak in uitvoeringsbesluiten of uitvoeringsregelingen zet, maar dat fenomeen kende men vroeger niet. Je moet echt alle regelingen uit een bepaald jaar naast elkaar hebben liggen, met volledige teksten, en dan pas kun je het systeem doorzien en conclusies trekken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE