Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reglement of grafbewijs; termijn uitgifte graf


24 april 2008

Vraag nummer: 5376  (oude nummer: 10646)

Sinds kort ben ik als kerkrentmeester beheerder van het plaatselijke kerkhof. Om in de toekomst problemen door ruimtegebrek te voorkomen ben ik mij aan het verdiepen in de termijnen voor grafrechten.
Op 1 januari 1995 is het huidige reglement van kracht geworden. Het voorgaande reglement heb ik nog niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk werd er in het 'oude' reglement niet gesproken over termijnen waardoor ik er vanuit ga dat voor 1995 de graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven (mag ik daar vanuit gaan?).
Sinds 1995 zijn verschillende 'modellen' grafbewijzen uitgegeven, sommige mét een termijn van 20 jaar grafrecht daarop vermeld en sommige zonder vermelding van die termijn.
Mijn vraag is: Zijn de graven die sinds 1995 zijn uitgegeven waarbij geen termijn op het grafbewijs staat vermeld, uitgegeven voor onbepaalde tijd? Of mag ik naar het reglement verwijzen, waar wel een termijn in staat vermeld, en zijn de graven dus voor 20 jaar uitgegeven?

Antwoord:

Geachte heer,

U mag er niet zonder meer van uitgaan dat vóór 1995 graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Dat was in vroegere model-reglementen van de toenmalige Vereniging van Kerkvoogdijen niet de standaard.

Als sinds 1995 verschillende 'modellen' grafbewijzen zijn uitgegeven, sommige mét een termijn van 20 jaar grafrecht daarop vermeld en sommige zonder vermelding van die termijn, wil dat nog niet zeggen dat in de laatste gevallen de graven voor onbepaalde tijd werden uitgegeven. Misschien bedoelde men gewoon de standaardtermijn in het reglement.

Als niet expliciet in de grafbewijzen staat dat het grafrecht voor onbepaalde tijd is uitgegeven, is dat niet het geval. Men moet een grafakte, grafbrief of grafbewijs - net hoe men het noemt - ook altijd zien in samenhang met het beheersreglement. Maar wel het reglement dat gold op het moment van het vestigen van het recht. Latere reglementen met nieuwe voorwaarden of termijnen gelden niet automatisch voor oude graven. De uitgifte van een graf is immers een overeenkomst en men kan die niet zonder meer tijdens de looptijd van een graf eenzijdig veranderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE