Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Instandhoudingsperiode (van 15 jaa na afloop grafrecht)


23 maart 2007

Vraag nummer: 4717  (oude nummer: 9079)

Mijn vraag gaat over Familie huurgraven op de begraafplaats waar ik op dit moment het beheer over heeft. De kerkvoogden hebben op 13 november 1984 besloten de grafrechtperiode van familiekoopgraven te verlengen met een instandhoudings periode van 15 jaar B.V Het graf verloopt op 1 maart 2007 en de instandhoudings periode komt daar op dat is dan tot 1 maart 2022.
De rechten waar ze voor betaald hebben zijn per 1 maart 2007 verlopen wanneer moet ik ze aanschrijven voor verlenging grafrechten dat ze de rechten blijven behouden.
Met vriendelijke groet,
Dick Westmaas.

Antwoord:

Geachte heer Westmaas,

Tja, een unieke regeling, mag ik wel zeggen.
Ik ben wel benieuwd waarom dit ooit besloten is. Ik kan me zoiets voorstellen als men problemen heeft met de lijkvertering en vreest dat 20 jaar te kort is. Mogelijk was het heel iets anders: een handreiking aan mensen die klaagden dat geen graven voor lange termijn meer werden uitgegeven. Of was een andere reden.
Blijft tijdens die verlengingsperiode ook gewoon het grafrecht in volle omvang bestaan? Of is het alleen een uitstel van ruiming?
Maar het blijft een vreemde regeling. Waarom een graf dan niet meteen voor een langere termijn uitgeven?
Behalve het karakter van de verlenging (volledige rechten blijven bestaan of niet) kan ook het motief van het besluit van het toenmalige College van Kerkvoogden van belang zijn om nu te bedenken hoe het verder moet met verlengingen.
Mij valt nog iets te binnen. Werden ook de eigen graven voordien niet voor 10 jaar uitgegeven? Dat kon in die tijd nog. Werd dat misschien te kort bevonden? Dan zou met de huidige minimumtermijn van 20 jaar het probleem misschien al opgelost kunnen zijn.

Op basis van wat u nu schrijft zou ik menen dat verlenging telkens na afloop van de grafrechteperiode moet worden aangeboden. Dus in uw voorbeeld per 1 maart 2007.
Ongeacht het juridische karakter van de verlenging kan ik me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat de rechthebbende op 1 maart 2022 weer met 10 jaar zou kunnen verlengen tot 1 maart 2032, dan weer 15 jaar cadeau krijgt tot 1 maart 2047, dan weer met 10 jaar moet verlengen, weer 15 jaar cadeau krijgt, weer 10 jaar betaalt, etc.

Wat misschien wel de bedoeling van de kerkvoogden was is dat als men stopt met verlengen, het graf nog 15 jaar rust. Maar dan is geen volgende verlenging mogelijk. Ik schat in dat gedurende de 'gratis' verlenging men geen grafrechten heeft of behoort te hebben, anders werkt het idee zichzelf tegen.
Het besluit van de Kerkvoogden is van 1984, schrijft u. Dat was nog voor de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1991, waarin o.a. geregeld werd dat bestaande graven maximaal met 10 jaar verlengd zouden mogen worden. Als je zou constateren dat er in de verlengde speeltijd van 15 jaar grafrechten worden behouden, dan is dat sinds 1991 in strijd met de wet.

Als het besluit van 1984 niet vast ligt in grafaktes of het reglement, zou ik de neiging hebben haar gewoon weer af te schaffen. Dat kan niet als mensen er inmiddels rechten aan kunnen ontlenen. Maar als het alleen een extraatje is, boven de termijn waarvoor men betaalt, zou ik overwegen het gewoon af te schaffen. Misschien moet er een sterfhuisconstructie komen voor bestaande graven, maar nieuwe graven moeten er geen recht maar aan kunnen ontlenen. Juridisch kan het allerlei complicaties opleveren. Nu zijn de meeste mensen niet zo moeilijk en accepteren veel. Maar ik zou liever problemen voorkomen.
Of afschaffen verstandig is, hangt natuurlijk ook af van de vraag waarom de regeling ooit is bedacht. Wellicht zijn er voor het betreffende probleem ook andere, betere oplossingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >