Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

1 Onderhoudskosten en 2 ruimen graven


3 februari 2004

Vraag nummer: 2849  (oude nummer: 3930)

Ik gebeld door een vrouw over een rekening uit 2001. Deze vrouw heeft in 2001 onderhoudskosten betaald voor twee graven. De begraafplaats was van de gemeente Neerijnen en overgenomen door de gemeente Tiel.

Het graf is gekocht. Nu vraagt ze om bewijzen dat het graf is gekocht (rekeningen) en of de onderhoudskosten toen ook al van de orde waren, zo ja voor hoeveel jaar zijn die kosten betaald?
Zoniet dan wil ze haar geld terug hebben.

Ik heb de gemeente Neerijnen gebeld op ze daar nog rekening hebben, maar daar hoorde ik dat deze na zoveel jaar weggegooid worden. Dus dat is er niet meer.
Kan de gemeente dan onderhoudskosten vragen?

En dan nog een vraag? we zijn bezig voor de ruiming van het voorjaar. We hebben grafkaarten waarop staat dat er afstand is gedaan en dat het grafteken is verwijderd. Alleen hebben we geen verklaring op papier staan. Mogen we deze graven ruimen of moeten we die mensen alsnog aanschrijven.

Met vriendelijke groet

Martine Beisiegel
Gemeente Tiel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

1.
Een vreemd verhaal. Niet u(w gemeente) moet bewijzen dat het graf gekocht is, maar de betreffende mevrouw natuurlijk. Maar dat is op zich nu allemaal niet relevant. Want mevrouw heeft nergens recht op.

Ten eerste is het zo, dat als iemand onderhoudskosten voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft betaald, dat sprake is van een belasting. Zij heeft dus een belastingaanslag gehad en ze kon binnen 6 weken na dagtekening van die aanslag daartegen bezwaar maken. Als die termijn verlopen is, is het bezwaar onherroepelijk geworden. Als mevrouw het daar niet mee eens is, mag ze in beroep bij de belastingkamer van het gerechtshof.
Ten tweede is het zo, dat zij betaald heeft aan de gemeente Neerijnen. Als ze iets terug te vorderen meent te hebben, moet ze natuurlijk bij die gemeente zijn. Dat lijkt mij een heel simpele zaak. Dat de gemeente Tiel inmiddels die begraafplaats heeft overgenomen, is totaal niet relevant.

Ik heb overigens maar eens zelf in mijn eigen archief gekeken en gezien dat Neerijnen een paar jaar geleden inderdaad kosten als bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats rekende. Men diende dat voor 20 of 30 jaar, zolang als men een grafrecht had, af te kopen. De tarieven waren overigens heel schappelijk, gemiddeld zo’n 30,- euro per jaar. Dat ligt heel ver onder het landelijke gemiddelde van dat soort kosten. Er zijn gemeenten waar je 3, 4 of zelfs 5 keer dat bedrag betaalt.

Ik schat in dat voor 99,999 zeker is, dat de onderhoudskosten zijn betaald voor de hele looptijd van het graf. Neerijnen gaf graven uit voor 20 of 30 jaar; mevrouw kan op de grafakte zien wat de looptijd is. Dan is voor dezelfde termijn onderhoud betaald.

2.
Wat betreft uw 2e vraag: als de grafrechten verlopen zijn, er afstand is gedaan en de graftekens verwijderd zijn, hoeft u – wettelijk en juridisch gezien - niemand aan te schrijven dat u gaat ruimen. Tenzij…. uw gemeente zo onverstandig is geweest om het VNG-model van de beheersverordening ongewijzigd over te nemen. In het VNG-model van 1991 staat - en in het model van 2003 helaas nog steeds - dat men vóór het ruimen de (voormalige) rechthebbende daarover moet informeren. Ik vind dat een onzinnige regeling. Maar als het bij u in de verordening staat, moet u zich er aan houden. Wel is het verstandig om dit zo snel mogelijk in de verordening te schrappen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE