Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

RK Modelreglement


3 september 2003

Vraag nummer: 2447  (oude nummer: 3008)

Geachte heer van der Putten,
Recentelijk ontvingen wij van het bisdom een geheel nieuw Modelreglement voor begraafplaatsen.
Het is nu onze taak ons reglement dienovereenkomstig aan te passen. Graag vernemen wij van u of uw bedenkingen ten aanzien van het Modelreglement uit 1991 thans zijn weggenomen dan wel verminderd.
Zoals u bekend is, wijkt ons in 1991 vervaardigde reglement in belangrijke mate af van het toenmalige Modelreglement.
Ter beteugeling van een eventuele onnodige 'verander-drift' dezerzijds alsmede ter bepaling van een goede koers zouden wij graag kennisnemen van uw oordeel (in grote lijnen zonder daarbij in detail te treden) over het nieuwe Modelreglement.
Een kort oordeel van uw kant zal ons zeer welkom zijn.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken het nieuwe Model-reglement niet, dus heb er ook geen oordeel over. Ik heb wel vernomen, dat men aan een nieuw model zou werken, maar dat was al jaren een intentie. De stand van zaken, hoe, wat en wanneer was mij onbekend.
Van mijn contacten met het bestuur van de LOB hoorde ik ook nog recent dat men via via gehoord had dat er aan gewerkt werd. Maar meer wist men niet. Er is in ieder geval geen overleg met de LOB geweest over een definitieve tekst.

Ik heb de tekst van het nieuwe model dus niet; als u mij een copie zou sturen, zou ik wel willen kijken.

Overigens heb ik zojuist uw reglement uit 1991 in mijn archief nog eens nageslagen en ik meen dat dit qua opzet altijd nog een goed reglement is. Ik zie geen reden tot een heel ander reglement. Ik zou, als u mij advies zou vragen, wat dingen aanscherpen in artikel 16 en in artikel 20. Maar dat zijn kleine verbeteringen. Ook zou ik in artikel 15 wat wijzigen; dat is gebaseerd op het toen bij u bestaande gebruik om de erfgenamen samen te laten bepalen wie het grafrecht overneemt, maar dat werkt m.i. in de praktijk niet goed. Ik denk dat u het toch al lang niet strikt hanteert. En met onwillige erfgenamen kan men soms in de situatie raken dat een graf jarenlang geen rechthebbende heeft, zodat men ook geen onderhoudsfacturen kan sturen. Dat zou ik u adviseren te schrappen.

Hoewel ik het nieuwe model dus niet ken, zou ik het zeker niet zomaar overnemen. In uw reglement is er in voorzien dat op de nieuwe familiegraven geen uitsluitend recht rust.
Dat is van groot belang voor de verre toekomst, om graven niet eindeloos te hoeven verlengen. Dat kan dure uitbreidingen voorkomen, of er voor zorgen dat wanneer bepaalde vakken geheel heringericht moeten worden, zoals bij u al eerder aan de orde is geweest, nabestaanden verplicht kunnen worden er aan mee te werken of in te stemmen met alternatieven zoals verplaatsing van het graf. Daar zal een nieuw model zeker niet in voorzien; ik zou die verworvenheid voor uw begraafplaats nooit of te nimmer overboord gooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

3 september 2003

Dank voor het toesturen van een copie, eerder deze week. Ik heb alleen tijd gehad om de tekst globaal door te nemen, maar heb nu wel een oordeel: ik zou u sterk afraden dit model over te nemen. Het bevat nog steeds juridische fouten en enkele in mijn ogen zeer vreemde en onhandige regelingen.
Als ik wat meer tijd heb, zal ik er een artikel over schrijven. Het aantal tekortkomingen is te groot en ingrijpend om hier met een paar regels af te doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE