Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrechten; wie beslist? Beheerder begraafplaats of nabestaanden (fout in verordening gemeente Westland)


3 september 2005

Vraag nummer: 3986  (oude nummer: 6375)

Geachte heer van der Putten,

Ik ben in discussie met de Gemeente Westland over de toekomstige verlenging van grafrechten van het 'eigen graf' van mijn ouders.
De gemeeente stelt zich op het standpunt dat volgens de beheersverordening na de gekochte periode van 20 jaar, nog éénmaal een periode van 10 jaar verlengd kan worden.
Onze voorkeur gaat uit naar verlenging telkens met weer 10 jaar zolang nabestaanden dit wenselijk achten.

Piet van der Schoor.

Antwoord:

Geachte heer Van der Schoor,

Dit is helemaal geen discussiepunt. Dit is wettelijk geregeld: er is altijd recht op verlenging, ook als men dat 5, 10 of 50 keer voor telkens 10 jaar wenst. Oneindig vaak dus.

Ik heb enkele jaren geleden er al eens de (toen zelfstandige) gemeente 's-Gravenzande (nu onderdeel van de gemeente Westland) er op gewezen dat haar beheersverordening op dit punt in strijd met de wet was. Ik nam aan dat men de verordening wel bijgesteld zou hebben. Ik heb toen geadviseerd om eens een artikel over de Wet op de lijkbezorging te lezen, een boekje in te kijken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te bellen of contact op te nemen met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen of het ministerie van Binnenlandse Zaken. Blijkbaar heeft men dat nagelaten.

Ik heb de tekst van de huidige verordening, door de raad van de (nieuwe) gemeente Westland vastgesteld op 30 november 2004, er eens bij gehaald. (Gelukkig heb ik een groot en actueel archief). Want u zult dit probleem onlangs zijn tegen gekomen en de beheerder van de begraafplaats zal zijn antwoord niet zomaar verzinnen en ergens op baseren.
In de verordening lees ik tot mijn stomme verbazing in artikel 15, tweede lid, aan het slot, dat na één verlenging geen volgende verlengingen mogelijk zijn. Dit is KNALfout. Het is helemaal in strijd met het elementair recht op verlenging in de Wet op de lijkbezorging. Dat ook zeer uitvoerig is besproken en behandeld tijdens de herziening van deze wet in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Wat nu te doen?
U kunt de gemeenteraad (niet 'de gemeente', of het college, maar echt: de gemeenteraad) aanschrijven en hem op deze fout wijzen en verzoeken om de verordening op dit punt te corrigeren (een beheerder of andere ambtenaar beslist daar natuurlijk niet over; de raad moet de verordening herstellen). U kunt eventueel een print van deze vraag meesturen en adviseren om de wet te lezen en het boek 'Begraving' (uitg. SDU/Vermande, 2000) er op na te slaan.
Stel dat de raad dit niet overneemt, wat dan? Dan kunt u, als te zijner tijd de huidige termijn afloopt, formeel schriftelijk om verlenging vragen. Als dit schriftelijk wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken en zonodig in beroep komen bij de rechter. Over de afloop van de zaak hoeft u niet in de rats te zitten: de gemeente heeft een elementaire fout gemaakt en als ze die zelf niet corrigeert komt die er in de bezwarenprocedure of bij de rechter wel uit.

Ik geeft u trouwens de tip om familie en vrienden en bekenden op dit punt te wijzen. Het zou heel vervelend zijn als zij door deze onwettige regeling desgewenst de graven van hun dierbaren niet meer zouden kunnen behouden. Men mag zo vaak verlengen als men wil. Niet zo lang, want de wet maximeert dat op 10 jaar, maar wel zo vaak men wil.

Wat ik me verder afvraag is hoe in het verleden verzoeken om verlenging van de grafrechten zijn afgehandeld. Vertelde iemand van de administratie alleen "Dat doen wel niet. Punt", of is ook verteld of geschreven dat men tegen een afwijzing van een verzoek om verlenging bezwaar kon aantekenen? Op een schriftelijk verzoek had een schriftelijke afwijzing moeten komen met een bezwarenclausule. En als iemand belde of langs kwam had ook gezegd moeten worden dat men een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking kon krijgen, aan de hand waarvan men verder kon. Ik vrees dat dit niet gebeurd is. Wat voor een gemeenteraad aanleiding kan zijn om de vraag te stellen hoe goed het met de uitvoering van de rechtsbeschermingswetten staat.

mr W.G.H.M. van der Putten

Nawoord 21 maart 2006:
De gemeenteraad van Westland heeft op 31 januari 2006 besloten om artikel 15 van de beheersverordening te corrigeren, in die zin dat er altijd recht op verlenging is.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE