Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gesloten verklaren van graven


22 oktober 2010

Vraag nummer: 7703  (oude nummer: 16101)

In de beheerverordening van onze gemeente staat het volgende artikel nog vermeld. Ik zie deze niet terugkomen in de modelverordening. Tot op heden heb ik nog niet meegemaakt dat dit verzoek is ingediend.

Kunnen we dit artikel gewoon laten staan in onze verordening of is dit een gedateerd artikelnummer?

Artikel 16 Sluiting van graven
1. Op aanvraag van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaatshebben of asbus worden bijgezet dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in zijn aanvraag met name heeft genoemd.
2. Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast, waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.

Met vriendelijke groet,

L. Zondag

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gesloten verklaren van een graf houdt in dat een graf voor bepaalde tijd wordt omgezet in een graf voor onbepaalde tijd. Dat is in strijd met de Wet op de lijkbezorging, die in artikel 28 bepaalt dat een graf voor bepaalde tijd telkens met maximaal twintig jaar kan worden verlengd. (Tot 1-1-2010 was het verlengen met maximaal 10 jaar toegestaan).

De bepaling over het sluiten van een graf stond vroeger in de model-verordening voor het beheer van begraafplaatsen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar al in een vorige versie van VNG-model voor een beheersverordening is die bepaling geschrapt, omdat, zoals ik al zei, het in strijd met de wet is. Bovendien is het ongewenst om onduidelijke situaties te hebben, waarbij rechten en verplichtingen niet helder vast staan.
Soms is de oude VNG-bepaling ook wel overgenomen in reglementen van kerkelijke begraafplaatsen. Maar het is dus een onwettige regeling.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE