Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Houder begraafplaats, wie is dat?


25 november 2003

Vraag nummer: 2676  (oude nummer: 3454)

Art. 31 Wlb spreekt over de houder van de begraafplaats. In de modelverordening van de VNG wordt in de artikelen over ruiming van graven etc. gesproken over het indienen van een aanvraag tot herbegraving bij de BEHEERDER.
Wie is formeel de houder van een gemeentelijke begraafplaats? Is de redactie van de modelverordening wel juist?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De houder van een begraafplaats is de exploitant, meestal ook de eigenaar van de begraafplaats (hoeft niet, bijvoorbeeld bij uitbesteden beheer/exploitatie zoals bijvoorbeeld de gemeenten Almere, Nijmegen en Rijswijk hebben gedaan).
Bij een gemeentelijke begraafplaats is de gemeente de houder. De raad stelt de regels vast en het college voert het feitelijk beheer, dat laatste althans in theorie.
De beheerder is de persoon die uitvoert; bij een gemeentelijke begraafplaats meestal een ambtenaar.

De wet spreekt terecht over de houder van een begraafplaats, omdat die de zeggenschap heeft en - in 'gemeentelijke termen' - het beleid vaststelt. In dit geval inzake ruimingen. In de praktijk komt dat er op neer dat de raad het overlaat aan het college en het college ruim mandaat geeft aan de uitvoerende (hoofd)ambtenaar: de beheerder. Meestal worden alleen de grootschalige ruimingen vanwege het kostenaspect aan het college voorgelegd en soms ook aan de raad. Het huis-tuin-en-keuken werk voor individuele graven regelt de beheerder.

Het zou gek zijn als men een verzoek tot ruiming/schudden of opgraving telkens bij de gemeenteraad zou moeten indienen en die pas na 2 of 3 maanden zou kunnen beslissen. Dit soort feitelijke dingen moet de beheerder snel kunnen regelen.

De redactie van de VNG model-verordening is op dit punt prima.

Samengevat:
- houder = de gemeente
- beheerder = verantwoordelijke ambtenaar die met beheer is belast (en/of diens medewerkers)

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE