Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Draagvlak nieuwe beheersverordening; tips?


12 november 2008

Vraag nummer: 5858  (oude nummer: 11676)

In het voorjaar komt de VNG met een (gedereguleerde) beheersveroderning op de begraafplaatsen. Heeft uw organisatie uit de praktijk misschien tips of suggesties voor de gemeente om zo een breed draagvlak voor de verordening te creƫren.

Alvast hartelijk dank

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik denk dat de nieuwe verordening inhoudelijk niet zo erg veel zal afwijken van de bestaande. Het soort zaken dat in de verordening geregeld moet worden is nu eenmaal een vast gegeven.
Een verordening is geen beleidsdocument, maar nieuw beleid kan wel tot aanpassingen van de verordening leiden. Bijvoorbeeld een keuze om kindergraven niet meer als algemeen graf voor meer kinderen uit te geven, maar ook als eigen graf. Of om urnengraven uit te geven. Of om het mogelijk te maken om as in of op graven te verstrooien.

Het herzien van de verordening is zeker een goed moment zijn om eens even stil te staan bij de vraag wat er allemaal verbeterd zou kunnen worden. U zou een overleg met professionals als uitvaartverzorgers, maar misschien ook de kerken (geestelijke verzorgers) en een historische werkgroep (als u oude begraafplaatsen hebt) en anderen kunnen houden en vragen om suggesties. U zou ook bij de ingang van de begraafplaats en vooral via een artikel in het gemeenteblad om suggesties uit de bevolking kunnen vragen om dingen te veranderen.
U kunt die suggesties dan voorleggen aan B&W en de raad, met een advies om ze wel of niet over te nemen. Veelal zullen dat praktische zaken zijn die niets met de (tekst van de) verordening te maken hebben. Maar sommige punten kunnen wel aanpassingen in de regelgeving vergen.

Nu zullen weinig mensen de verordening inzien. En aan een verordening en uitvoeringsvoorschriften kun je als leek ook niet zo duidelijk zien wat mag en kan. Het is allemaal erg juridisch opgeschreven. Maar zo moet dat ook, want het gaat om een regeling waarbij rechten en plichten vastliggen. Het gaat er om dat het goed geregeld is en niet dat het leest als een roman. Een doktersrecept leest ook niet als een roman en een technische handleiding ook niet. Dat hoeft ook niet; zij dienen een ander doel.
Wat ik u daarom graag als tip meegeef, is de suggestie om een duidelijke publieksfolder over de mogelijkheden van de begraafplaatsen te maken. Er zijn vele heel goede voorbeelden van andere gemeenten. Misschien heeft uw gemeente die ook wel, dat weet ik niet.

En vooral doe ik de aanbeveling om op de site van uw gemeente betere informatie te plaatsen.
Als ik nu op de site van uw gemeente kijk, en bij de functie 'zoeken' het woord 'begraafplaats' invul, zie ik informatie over het plaatsen van gedenktekens, over het uitbesteden van grafonderhoud aan de gemeente en een lijstje van documenten die als kop alleen data met plaatsnamen bevat.

Om met het laatste te beginnen: die laatste documenten zijn voor de gemiddelde persoon die informatie over de begraafplaats zoekt, non-informatie. Het gaat dan om verleende kapvergunningen en dergelijke. Dat hoef je niet te weten als je op zoek bent naar het antwoord op de vraag of uw gemeente kindergraven uitgeeft of een urnenmuur heeft.

Het is bij u niet eens zo erg als bij veel andere gemeenten, waar de site dan een lijst met 162 documenten met cryptische benamingen als sp.fgw.doc.293c of Vslg-cie.28-04-06 produceert. Daar kan je niets mee. Maar u moet maar eens bij een willekeurig aantal gemeenten op de site gaan zoeken op het steekwoord 'begraafplaats': je schrikt je een ongeluk. Vooral bij wat kleinere gemeenten is het soms een rommeltje. Het gebrek aan heldere en praktische informatie is soms stuitend.

Maar goed, ik zie een item over gedenktekens. Dan lees ik dat er voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf vergunning moet worden aangevraagd en wat dat kost, maar ik zie niet aan welke eisen een gedenkteken moet voldoen. Hoe groot of breed of dik of dun gedenktekens moeten zijn. Of een glazen monument is toegestaan of niet. Dat zou ik wel willen weten als ik een gedenkteken zou moeten gaan uitzoeken bij een steenhouwer. Is niet erg handig.

Dan het thema grafonderhoud. Ik lees "De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen. Bij aankoop van een nieuw graf bent u verplicht het grafonderhoud af te kopen. U kunt als nabestaande het onderhoud van het graf tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden." Deze informatie is fout. De gemeente onderhoudt geen individuele graven, schildert geen letters, repareert geen breuk, etc. De gemeente onderhoudt alleen het terrein en mensen betalen daarvoor een onderhoudsbijdrage. Dit is een standaard-tekst die ooit in een ver verleden is bedacht door mensen in een landelijke werkgroep die de praktijk niet kenden. Het is een schrale troost te weten dat 75% van de gemeenten deze standaard onjuiste informatie op de site heeft staan.
Als je verder zoekt kom je op onderwerpen als grafuitgifte, maar die vind je niet meteen.
Tot slot is ook de Verordening lijkbezorgingsrechten 2006 te vinden, maar het is niet meteen duidelijk of die in 2008 ook nog geldt.
In de presentatie valt dus nog wel iets te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE