Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ontbreken reglement/beheersverordening


2 november 2002

Vraag nummer: 1438  (oude nummer: 1792)

Mon Jul 23 12:34:45 2001

Het graf van mijn overgrootouders bevindt zich op een kerkhof dat wordt beheerd door een kerkvoogdij. Ik heb de de reglementen en de beheersverordening opgevraagd maar deze zijn als zodanig niet aanwezig, er wordt meegedeeld dat een en ander in de notulen van de kerkvoogdij is geregeld. De grafrechten blijven bestaan zolang het graf zich in goede staat van onderhoud bevindt, is dit niet het geval dan vervallen de grafrechten aan de kerkvoogdij. Ik wilde nagaan of het mogelijk is het graf te schudden en opnieuw te gebruiken, telefonisch werd mij meegedeeld dat dit niet mogelijk is.
Kunnen de notulen als zodanig het reglement en de beheersverordening vervangen?

Antwoord:

Mon Jul 23 12:55:30 2001

Geachte heer of mevrouw,

De notulen van de vergaderingen van de kerkvoogdij kunnen soms voor een deel het beheersreglement (niet de verordening; we spreken van beheersverordening als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat; een verordening is publiek recht, een reglement privaat recht), maar nooit helemaal.
Ten eerste is er meestal niet zo veel geregeld/besproken in een bestuursvegadering.
Ten tweede: ze zijn gewoonlijk niet openbaar en niet toegankelijk. Ik heb in deze rubriek al een vaker gezegd dat een reglement gewoon algemene voorwaarden zijn, die zich moeten houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat ze pas gelden, als ze tevoren, voor of bij de uitgifte van een graf, overhandigd zijn dan wel aangeboden is dat ze toegestuurd konden worden. Dat doet men met notulen van de kerkvoogdij in de regel niet.

In het door u beschreven geval is er geen geldig reglement dat verbiedt dat u het graf zou kunnen schudden. U bent rechthebbende en hebt als zodanig zeggenschap over het graf. Als er geen geldig openbaar reglement is waarin op een of andere wijze wordt gezegd dat schudden niet of niet zonder meer mogelijk is of anderszins uw zeggenschap wordt beperkt, is het wel mogelijk. Als de kerkvoogdij het niet wil of gewild heeft, moet ze haar zaken juridisch maar beter regelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

23 juli 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE