Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijzigingen Wlb ( Particulier graf )


1 december 2009

Vraag nummer: 7098  (oude nummer: 14464)

Geachte heer Van Putten,

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor begraafplaatsen?

Vr.gr.
XX
gemeente Zzzzz

Antwoord:

Geachte heer,

U bent er snel bij. Vandaag is formeel bekend gemaakt dat de herziening van de Wlb op 1 januari 2010 in werking treedt.

Ik kan de belangrijkste wijzigingen voor begraafplaatsen niet zo snel noemen. Dat is een heel lijstje. Ik verwijs graag naar een artikel van de heer ir. A. Stam in het vakblad De Begraafplaats van afgelopen augustus.
Ook deze site komt met een artikel over de wijzigingen van de hand van mw. mr. K. Been in de rubriek Bibliotheek/ Artikelen en specials/ Consumentenzaken/ Overzicht wijzigingen Wlb/ 'Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010'.
http://www.uitvaart.nl/page_2092.html

Ik attendeer u echter graag op een cruciaal punt. Dat is dat de nieuwe wettelijke term voor een eigen graf met een uitsluitend recht wordt: particulier graf.
Men moet die term in zijn beheersverordening of het beheersreglement verwerken, anders geeft u misschien 'niks' uit, als u een graf wilt uitgeven op basis van uw huidige verordening. De wet is niet helemaal duidelijk of dit nu een te gebruiken definitie is van een graf met een uitsluitend recht of niet.
Strikt juridisch meen ik dat de term 'uitsluitend recht op een graf' in artikel 28, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging niets aan waarde heeft ingeboet, maar ik merk in de kamerstukken dat de wetgever de term 'particulier graf' als DE aanduiding van een graf met een uitsluitend recht gebruikt. Dat pleit er voor om het ook zo in de (juridische) stukken te gebruiken.

U kunt de huidige term 'eigen graf' in uw beheersverordening of beheersreglement en aktes blijven gebruiken, maar dan moet wel (kort) in de verordening of het reglement staan dat wat u een eigen graf noemt, een particulier graf in de zin van de wet is. Dat is een korte eenvoudige aanpassing van de definitie van een eigen graf.
Als er nu in de definities staat:
- eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot ....
moet dat luiden:
- eigen graf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot ....
Dan hoeft u volgend jaar geen brochures, website, brieven, overeenkomsten e.d. te veranderen. Er zijn wel meer varianten in termijnen van uitgifte en verlenging van graven mogelijk geworden, maar die hoeft men niet over te nemen als men er geen behoefte aan heeft.

Men kan er uiteraard ook voor kiezen om wel de term 'particulier graf' te gaan gebruiken.
Dan wordt de definitie:
- particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot ....

In alle gevallen dient het aanbeveling de verordening of het reglement met terugwerkende kracht tot 1-1-2010 veranderen. Dat is nodig, omdat men graven anders vanaf die datum wellicht niet rechtsgeldig uitgeeft; daar is althans discussie over mogelijk. Men moet mijns inziens op safe spelen. Maar de wenselijke verandering is slechts de wijziging van enkele woorden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE