Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reglement begraafplaats digitaal


15 april 2018

Vraag nummer: 54633

Binnen cooperatie DELA willen we steeds meer digitaal werken. Is het toegestaan nabestaanden/rechthebbenden te verwijzen naar het reglement op onze website ? Of dient het reglement altijd fysiek in handen te komen van nabestaanden ? Dank voor uw reactie. Vriendelijke groet, Corine van de Sande

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet gaat er van uit dat de algemene voorwaarden (of het reglement, dat een vorm van algemene voorwaarden is) vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Dit betekent dat de voorwaarden op papier aan de wederpartij moeten worden overhandigd.

Er bestaan drie uitzonderingen op deze regel:
1. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden bij elke overeenkomst ter hand te stellen, dan kan worden volstaan met verwijzen naar Kamer van Koophandel of griffie bij de rechtbank. Denk bijvoorbeeld elke keer als een reiziger gebruik maakt van trein, tram of bus.
2. Professionele partijen die herhaaldelijk zaken met elkaar doen. Als bij de eerste overeenkomst de voorwaarden correct ter hand gesteld zijn, is dit niet opnieuw nodig bij vervolgovereenkomsten. Dit geldt niet voor consumenten die gebruik maken van de diensten van uitvaartorganisaties.
3. De eis van terhandstelling geldt niet voor ‘grote wederpartijen’ (bedrijven met meer dan 50 werknemers of met gepubliceerde jaarrekening). Dit speelt ook niet bij dienstverlening aan consumenten in de uitvaartzorg.

Alleen als de overeenkomst elektronisch tot stand gekomen (zoals een koop op afstand), dan dienen de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te worden gesteld. Maar uitvaartorganisaties die een begrafenis of crematie regelen, gaan altijd een schriftelijke overeenkomst aan.
Ook in geval van een schriftelijke overeenkomst kunnen de algemene voorwaarden elektronisch worden verstrekt, maar alleen als de wederpartij daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Om alleen rechthebbenden en nabestaanden alleen te verwijzen naar een reglement dat op een site te vinden is, is te mager. Zij moeten het fysiek op papier overhandigd of toegezonden krijgen. Alleen als zij er zelf om vragen of er op een andere manier nadrukkelijk mee instemmen, kan met digitale versies worden volstaan.

Het publiceren van reglementen op een site is natuurlijk altijd wenselijk en welkom, maar vervangt (nog) niet de wettelijke plicht van de fysieke overhandiging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE