Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is het mogelijk om het vergunningenstelsel voor grafmonumenten af te schaffen?


19 november 2008

Vraag nummer: 5888  (oude nummer: 11759)

Ik loop stage bij een gemeente in Nederland. Ik hou me onder andere bezig met juridische vraagstukken omtrent de gemeentelijke begraafplaats aldaar. Ik kreeg ook de vraag of het mogelijk is om het vergunningenstelsel voor grafmonumenten af te schaffen, en wat daarvoor in de plaats zou kunnen komen. Zelf dacht de gemeente aan algemene regels op te stellen waar monumenten aan moeten voldoen. Is dat mogelijk moet het vergunningenstelsel in stand blijven. Zijn er nog andere mogelijkheden?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Milou Houtlosser

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk is het mogelijk om het vergunningenstelsel voor grafmonumenten af te schaffen. Ik adviseer alleen om het niet te doen.

Ik zie drie mogelijkheden:
1) helemaal geen regels voor grafmonumenten;
2) regels, maar geen vergunning;
3) regels met vergunning.

1) Maar met grafmonumenten is het precies hetzelfde als met schuttingen en dakkapellen en het plaatsen van serres: zonder regels krijgen de buren binnen de kortste keren ruzie en de gemeente bakken met klachten.
Ik ken een begraafplaats die nieuw begon en regels allemaal maar onzin vond. Na enkele jaren kwam men er geheel op terug en hebben ze de strengste regels van allemaal. Want het gezeur en geruzie was eindeloos en de stapel klachten zeer hoog.

2) Je kunt regels maken en zeggen dat iedereen zich er aan moet houden. En dat alleen als men zich er niet aan houdt, er wordt opgetreden. Welnu, er zijn weinig plaatsen waar dit goed werkt. Het geeft vroeg of laat altijd problemen, want sommige mensen trekken zich van die regels niets aan en als een monument er eenmaal staat zijn heel weinig begraafplaatshouders echt zo flink om dan echt op te treden. Dan zijn er precedenten waar anderen zich op kunnen beroepen, enz., enz. Van lieverlee gaat men dan toch weer naar het volgende systeem:

3) Het vergunnningensysteem is het meest bewerkelijk, maar geeft per saldo wel de meeste rust en orde. Weinig gezeur en geruzie en weinig klachten. Voorkomen blijkt beter dan genezen.

Vaak zie je de vraag 'Is het mogelijk om het vergunningenstelsel voor grafmonumenten af te schaffen?' beantwoord met een 'ja' en een keuze voor systeem 2. Maar na enkele jaren komt men er meestal toch weer op terug. De nadelen blijken in de praktijk groter dan de voordelen. Voorkomen blijkt beter dan genezen.

Overigens wil ik er op wijzen dat het voor elk stelsel van groot belang is om duidelijke en eenvoudige regels te hebben. En dat de regels in heldere taal in folders staan en dat die folders onder uitvaartondernemers en steenhouwers verspreid worden, bij de balie van het gemeentehuis liggen, etc. Ook dat ze op de site van de gemeente staan. En vooral ook dat ze op de site makkelijk te vinden zijn, want dat wordt ook maar al te vaak vergeten. Er zijn honderd gemeenten waar de zoektermen 'begraafplaats', 'graf' of 'grafmonument' geen enkel resultaat te zien geven. Aan de communicatie met de burger kunnen begraafplaatshouders nog veel verbeteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE