Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uw mening over artikel in verordening begraafplaats Huizen


26 september 2014

Vraag nummer: 40019

Geachte heer Vd Putten,
onderstaand een artikel uit de verordening van de Gemeente Huizen inzake verlengen grafrecht,,Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag tenminste binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend ". Bij Art. 15 / lid 2 inzake het woord ,,tenminste" zijn wij van mening dat je ten alle tijde mag verlengen als het maar minimaal 2 jaar voorafgaand aan de eindtermijn is gebeurd! Gemeente beweerd dat het pas in de laatste 2 jaar mag? Wat is uw mening hierover?

Vriendelijke groet,
Mees de Groot

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente heeft gelijk. De verlenging mag alleen in de laatste twee jaar van de (af)lopende termijn worden aangevraagd en geregeld. Maar om een andere reden dan dat de gemeente waarschijnlijk denkt.

Ik ben het helemaal met u eens dat het woord 'tenminste' in deze bepaling (lid 2 van artikel 15 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Huizen 2013) er op duidt dat de aanvraag van een verlenging minimaal 2 jaar voorafgaand moet worden gedaan, dus liever nog 3 of 5 of 10 jaar tevoren.
Echter, u ziet het woordje 'binnen' in lid 2 over het hoofd. Dat heft 'tenminste' op. De formulering van lid 2 is erg verwarrend, met tegengestelde elementen in dezelfde zin.
De gemeente zou er goed aan doen om het woord 'tenminste' te schrappen, dan is het weer duidelijk. In de vorige versie van de verordening, die van 2005 tot 2013 gold, kwam het woordje 'tenminste' niet voor. Het is een typisch voorbeeld van een foute verbetering.
Dat de gemeente nu gelijk heeft, heeft niet zozeer te maken met de formulering van haar artikel 15 (want die is gewoon slecht) als wel met de wettelijke regeling in artikel 28 van de an de Wet op de lijkbezorging (Wlb).

Ik heb nog eens even verder gekeken om te achterhalen waarom de gemeente het woord 'tenminste' heeft ingevoegd.
In de model-verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bijvoorbeeld alleen maar geregeld "2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd (...), mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend." Dan is het ook zo, dat een verlenging alleen geregeld mag worden in de laatste 2 jaar van de lopende termijn, omdat dit in artikel 28 van de Wlb zo is geregeld. Wat men in de gemeente Huizen heeft willen doen, is het noemen van die wettelijke termijn van twee jaar in de verordening, voor de duidelijkheid. In het VNG-model staat geen termijn, terwijl men toch aan die wettelijke termijn gebonden is. Maar dit verklaart niet 'tenminste'.
Ik denk dat het woordje 'tenminste' in Huizen een vergissing was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >