Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 24, lid 2, van de VNG Modelbeheersverordening


24 april 2006

Vraag nummer: 4398  (oude nummer: 7914)

Geachte heer Van der Putten,

Art. 24, lid 2 van de modelbeheersverordening begraafplaatsen luidt:
De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemde afgesloten gedeelte van de begraafplaats.
Een raadslid vraagt hoe ze dit moet lezen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik neem aan dat dit raadslid doelt op de woorden "op een daartoe bestemde afgesloten gedeelten van de begraafplaats(en)". Dat is een goede vraag. Ik weet het antwoord ook niet.

De crux zit in het woordje "afgesloten". Ik zie geen enkele reden om een gedeelte van de begraafplaats voor het verstrooien van as - al dan niet bij wijze van ruiming - af te sluiten. Het verstrooien kan op een openbaar toegankelijk strooiveldje of zelfs gewoon op het hele terrein, als dat als strooiveld-in-de-zin-van-de-wet is aangewezen.
Als de inhoud van een graf wordt geruimd, kunnen de eventueel nog aanwezige stoffelijke resten óf dieper in hetzelfde graf worden begraven, dan wel elders op de begraafplaats worden begraven. Dat kan in een verzamelgraf, of in een knekelput. Soms is zo'n verzamelgraf ook voor het publiek kenbaar doordat er een steen of monument op staat. Maar vaak is het een anonieme plek, op een stil deel van het kerkhof. Het verzamelgraf of de knekelput mag ook onder de bestrating van paden liggen, of in een berm, of zomaar onder struiken. Maar... er is geen reden of noodzaak voor het afsluiten van een deel van de begraafplaats om dat verzamelgraf te hebben.

U moet mij niet vragen wat bedoeld is, want dit is een van die bepalingen in de model-verordening waar ik zelf ook een vraagteken bij zet. Ik heb al vaker bij de VNG gepleit voor het opschonen van de modelverordening, laatst nog in 2002/2003, toen het model toch moest worden aangepast met het oog op de dualisering. Haal dan ook een stofkam door dit soort kleine non-bepalingen, zou ik zeggen. Maar dat wilde men niet, nog niet. Gaat waarschijnlijk komende jaren nog wel gebeuren, naar aanleiding van de herziening van de Wlb, die er nu écht aan zit te komen, zoals minister Remkes op 6 april jongstleden aan de Tweede Kamer beloofde.

Ik denk dat het woordje "afgesloten" in de verordening moet worden geschrapt (en de komma ervoor). Dan staat er wel iets zinnigs. Dan geeft het namelijk aan dat gedeelten van een begraafplaats bestemd zijn of kunnen zijn voor resten van een ruiming. En dat dit dan een plek is die de houder van de begraafplaats heeft vastgelegd en waar nabestaanden in principe niets meer over te zeggen hebben.

Overigens, in oudere drukken van de model-verordening gaat om het artikel 25, lid 2.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE