Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwezigheid familie bij laten zakken van de kist in graf


9 september 2003

Vraag nummer: 2460  (oude nummer: 3028)

Geachte heer v.d. Putten

Als uitvaartverzorger komen wij regelmatig op een bijzondere begraafplaats (r.-k. kerkhof). Op dit kerkhof is het gebruikelijk dat er afscheid genomen wordt op een centrale plaats, waarna de grafdelvers (allen vrijwilligers) de overledene naar het graf brengt en met touwen de kist laten zakken (er is geen mechanische graflift). Nabestaanden mogen daar niet bij aanwezig zijn. Ik heb daar regelamtig een discussie met hen over. Mijn mening is dat het doel van een kerkhof nu eenmaal is het doen begraven in een graf. Ik zie niet in dat het aanwezig zijn van nabestaanden c.q. het meehelpen bij het laten zakken van de grafkist in strijd zou zijn bij de wet of de goede zeden. Het kerkhofreglement kent ook geen verbod.
Vaak hoor ik praktische bezwaren: zijn vrijwilligers, niet passend gekleed, men is bang om omliggende grafmonumenten/graven te beschadigen als er veel familie is etc.
Wat is uw mening.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik meen dat de familie er op kan staan om bij het zakken van de kist aanwezig te zijn, als het niet in het reglement verboden is.
Ik kan me best wat praktische problemen van het kerkhofbestuur voorstellen, maar meen dat die niet doorslaggevend zijn. Ofdat de vrijwilligers wel of niet passend gekleed zijn, zou ik als nabestaande niet het grootste probleem vinden. Beschadiging van omliggende graven is natuurlijk ook niet toegestaan als er niemand in de buurt is om te kijken, etc. Ik vind dit soort argumenten vreemd. En - maar ik ben natuurlijk een tamelijk eigenwijs persoon - dit kerkhofbestuur zou met mij niet klaar zijn als het de begrafenis van mijn vader of moeder zou zijn: ik zou er bij zijn als de kist daalt. Mij zouden ze met geen 10 paarden bij het graf weg kunnen krijgen.

Overigens zie ik wel vaker - ik heb een grote familie en daarom regelmatig uitvaarten - dat men er voor kiest om op een centrale plek afscheid te nemen van de grote groep nabestaanden en dat vervolgens alleen de naaste familie mee naar het graf loopt, waar de kist zakt. Dat geeft aan die laatste handeling ook meer intimiteit voor kinderen, broers/zussen e.d., dan wanneer de buren en oud-collega's er allemaal bij staan. Iets dergelijks zou ook een 'oplossing' kunnen zijn voor 'uw' kerkhof.

Ik heb deze vraag meen ik ook al eens vaker in de rubriek gehad. Ik heb toen - denk ik - gezegd dat de uitvaartleider niet voor politieagent van het kerkhof moet spelen. Vertel als uitvaartondernemer wat het kerkhofbestuur wil en waarom en laat het aan de nabestaanden over of zij wel op niet mee naar het graf willen gaan. Het is dan hun verantwoordelijkheid om zich daar wel of niet aan te houden.
U moet zich niet in de positie laten manoeuvreren dat u 'de regels' van het kerkhof handhaaft. Als het bestuur niet wil dat men naar het graf loopt, dan houdt de pastoor of een bestuurslid van de parochie zelf ter plekke de familie maar tegen. Laat de familie zelf de beslissing nemen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >