na veelvuldig vragen, eindelijk geantwoord: “De rustplaats is voor iedereen en zij hebben nu meneer" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moeilijke situatie (op Amsterdamse begraafplaats) 2


11 juli 2018

Vraag nummer: 55615

Goedemiddag,

De directeur heeft mij na veelvuldig vragen, eindelijk geantwoord: “De rustplaats is voor iedereen en zij hebben nu meneer verzocht om even weg te gaan als er bezoek is bij een ander graf”.
Dat betekent dat de uitstalling op het middenpad getolereerd wordt en dat hij daar elke dag van s’ochtends tot s’avonds mag zitten. Volgens de directeur hebben anderen ( van de andere graven) toestemming gegeven dat zijn planten daar uitgestald en opgezet mogen worden. Ik betwijfel dit.

Ik heb hierover nog aanvullende vragen aan u:
1) mag ik verzoeken om deze toestemmingen in te zien, ik neem aan dat dit schriftelijk moet gebeuren en dat een mondelinge toezegging niet geldt.
2) kan ik op een of andere manier vragen om de uitstalling van de uitklapbare stoel, scherm, paraplu etc niet toe te staan. Ik vind dat dit onder artikel 4.4 past van de verordening -> netheid moet in acht moet worden genomen. Maar, ik merk dat de directeur deze uitstalling de hele dag al 6 maanden lang, niet storend vindt.
Hopelijk wilt u nog deze nieuwe vragen beantwoorden, want ik merk veel empathie naar deze meneer maar niet naar de overige bezoekers die zich wel aan de regels houden.
Met vriendelijke groet, Carolina wiegerinck

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik betwijfel ook of mensen die daar in de buurt een graf hebben, allemaal toestemming hebben gegeven om ook hun graven dag in dag uit vol te zetten met planten. Dat lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. Het is al niet waarschijnlijk dat de beheerder hen allemaal benaderd heeft.

Over naar uw aanvullende vragen op uw vraag 55401.

1. U vraagt of u kunt verlangen die schriftelijke toestemmingen in te zien. U denkt dat mondelinge toestemmingen niet gelden.
Mondelinge toestemmingen gelden wel als toestemming. Maar het is helemaal niet relevant of er toestemming zou zijn of niet. Want ook met toestemming wordt de verordening overtreden. Zie 2.
Maar u kunt natuurlijk best vragen om die toestemmingen dan ook te zien, als ze bestaan.

2. Ja, dat kan.
Het is verboden om op of naast een graf een zitgelegenheid te laten plaatsen. Of anderen dat of andere gedragingen wel goed vinden of niet, is niet relevant. Stel dat iemand door rood licht rijdt, dan wordt het niet opeens niet strafbaar omdat een paar omstanders het wel goed vinden. U kunt gewoon eisen dat iedereen op de begraafplaats zich aan de regels houdt, om te beginnen de beheerder van de begraafplaats zelf.
Bezoekers zijn verplicht om zich ordentelijk te gedragen, in het belang van orde, rust en netheid. Artikel 4 lid 4 van de beheersverordening. Met zoveel spullen min of meer permanent aanwezig zijn, strijdt met de orde, rust en netheid van de begraafplaats. De beheerder kan personen die zich niet aan deze regel houden, verzoeken te vertrekken, met hun spullen, En anders zonodig laten verwijderen.
Het is verboden om spullen op graven te leggen, die daar niet thuis horen (artikel 4, lid 6, onderdeel g). Als iemand maandenlang de graven van vreemden in beslag neemt om daar een plantenweelde uit te stallen, is hij in overtreding. Die planten horen namelijk niet op die vreemde graven, omdat ze daar niet voor bestemd zijn. Ze zijn eigenlijk bestemd voor een ander graf.
Het is ook verboden om de begraafplaats te verontreinigen (artikel 4, lid 6, onderdeel h). Ook op zich misschien wel mooie planten en andere spullen gaan op een zeker moment een hinder vormen en leveren een (visuele en emotionele) verontreiniging op.

We hebben al eerder geconstateerd dat een bank of stoel of andere zitgelegenheid strijdt met artikel 25 van de beheersverordening.

Als in deze omstandigheden de beheerder geen actie wil ondernemen en na lang aandringen stelt dat anderen het wel prima vinden als er planten op hun graf liggen en dat betrokkene zich wel even verwijdert als er iemand komt, dan neemt de beheerder uw klachten en zijn of haar taak niet serieus.
Dan wordt het tijd om over de beheerder een klacht in te dienen bij de gemeente, want de beheerder handhaaft de verordening niet, waar u en waarschijnlijk ook anderen overlast van ondervinden.

Ik zou eerst eens wat 'bewijsmateriaal' verzamelen als ik u was, door foto's van de situatie te maken. En wel op verschillende dagen en tijdstippen, zodat aan de stand en de ligging van de spullen te zien is dat het niet 1 incident is maar dat het zich regelmatig voordoende situaties zijn. De foto's moeten natuurlijk wel duidelijk zijn, van graven die vol liggen. Geen foto's van 100 meter afstand met een paar stipjes in de verte.
U kunt ook vrienden en bekenden vragen om eens langs te lopen en wat foto's te maken. En dan hebt u meteen ook een paar mensen die kunnen getuigen hoe het er daar uit ziet.

U kunt overwegen om een klacht in te dienen bij de gemeentelijke Ombudsman. Ik lees op de site https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/ombudsman/ het volgende:
"Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over de verstrekking van een vergunning, de behandeling van een bezwaarschrift of onduidelijke regelgeving. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een ambtenaar of een instantie." Dat lijkt mij precies van toepassing. Ook ik heb niet de indruk dat uw klacht serieus is genomen. Het lijkt er sterk op dat de beheerder de regels in de verordening die overlast beogen te voorkomen, ten onrechte niet handhaaft.

Als u inderdaad naar de Ombudsman gaat, zou u mij een plezier doen door mij te laten weten hoe het afgelopen is. Daar kunnen t.z.t. andere vragenstellers baat bij hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >