Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkbezorgingsrechten in begraafplaatsverordening?


6 april 2010

Vraag nummer: 7498  (oude nummer: 15623)

Geachte heer/mevrouw,

In Xxxxxx kennen wij voor onze drie begraafplaatsen een begraafplaatsverordening en een verordening lijkbezorgingsrechten. De begraafplaatsverordening ondergaat momenteel een revisie. Een vraag die daarbij rijst (en waar ik zelf geen antwoord op heb) is: waarom zouden we de grafrechten niet kunnen opnemen in de algemene legesverordening van de gemeente, of in de begraafplaatsverordening? Stuiten wij hier op (juridische) bezwaren? Graag uw advies hierin.

Alvast mijn hartelijke dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Michiel Brouwer
Senior medewerker Publiekszaken

gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Men zou de grafrechten inderdaad kunnen opnemen in de algemene legesverordening, maar dat zou onhandig en onoverzichtelijk zijn.
Dezelfde vraag kun je stellen ten aanzien van de toeristenbelasting, reinigingsheffingen, staangeld, marktgelden, precariogelden, rioolrechten etc.
En dan krijgt u het zelfde antwoord.

Er zijn bij al dit soort heffingen per definitie verschillen tussen wat de belastbare feiten zijn, welke definities van toepassing zijn, wie belastingplichtig is, wat de maatstaf van de heffing is, of vrijstelling mogelijk is, etc. etc. Je kunt dat dus niet zomaar in elkaar schuiven. Het overlapt elkaar nauwelijks of niet. Ook als je een grote legesverordening maakt, zul je voor al die verschillende soorten rechten apart moeten aangeven wat aan de orde is. Het in elkaar schuiven van een of meer van deze verordeningen op de heffing en invordering van verschillende diensten betekent eigenlijk alleen dat alles ingewikkelder en langer wordt, niet eenvoudiger en overzichtelijker.

U kunt de begraafrechten niet opnemen in de beheersverordening van de begraafplaats, omdat het om belastingen gaat en deze verordening apart goedkeuring behoeft door Gedeputeerde Staten. Een gecombineerde 'begraafplaats(kosten)verordening' zou eigenlijk 'vanzelf' uit elkaar vallen in een A en een B-gedeelte. Waarbij het totaal langer en ingewikkelder is dan twee afzonderlijke verordeningen.
Wie het uitprobeert en een gecombineerde verordening ontwerpt, zal daar zelf snel achter komen.

Ik heb de indruk dat men in uw gemeente simpelweg alleen kijkt naar het tarievenlijstje en denkt: dat lijstje plakken we nog wel ergens bij. Maar je moet natuurlijk ook de tekst van de verordening lijkbezorgingsrechten ergens kwijt. Je kunt geen bedragen van een lijstje in rekening brengen als niets geregeld is over de belastbare feiten zijn, welke definities van toepassing zijn, wie belastingplichtig is, wat de maatstaf van de heffing is, enz.

Eind deze maand en mei geef ik voor gemeenten en andere begraafplaatshouders op diverse locaties in het land een cursus geef over begraafplaatsbeleid. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verordening lijkbezorgingsrechten en de diverse modellen die daarin mogelijk zijn. Ik geef een aantal voorbeelden, waarbij u verbaasd zult zijn hoe eenvoudig de ene en hoe ingewikkeld een andere gemeente het kan maken.
http://www.segment-groep.nl/index.php?simaction=frameset&pagid=1&mediumid=1
Zie onder www.segment-groep.nl bij Opleiding > Burgerzaken / Publiekszaken > Begraafplaatsbeleid; Wet op de lijkbezorging in de praktijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE