Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafdocument? (document ex art. 8 Wlb)


18 november 2002

Vraag nummer: 1582  (oude nummer: 1947)

Fri Jan 19 14:28:47 2001

Ik heb sinds kort het beheer van een begraafplaats op mij genomen. Nu is het gebruikelijk dat wij behalve het "verlof tot begraven" en eventueel de grafakte van de uitvaartleider een "document" (ondertitel: als bedoeld in art. 8.2 van de Wet op de Lijkbezorging) ontvangen, met daarop een aantal gegevens over de overledene en het nummer van de kist. Nu werd mij laatst verteld dat het bewuste document niet meer verplicht zou zijn. Is dit juist of heb ik me wat op de mouw laten spelden?

Antwoord:

Fri Jan 19 20:01:49 2001

Geachte heer of mevrouw,

Het document als bedoeld in artikel 8, lid 2, Wet op de lijkbezorging is nog steeds verplicht. Wat niet meer verplicht is, is dat een vuurvast identiteitssteentje bij de kist gevoegd moet worden. Waarschijnlijk is uw zegsman daarmee in de war. Het steentje is in 1998 geschrapt in artikel 8.
Het document met een nummer, welk nummer ook op de kist moet staan, bewijst nog steeds haar waarde. Ik hoor af en toe nog steeds verhalen over in een mortuarium verwisselde kisten die met een verkeerde familie naar de verkeerde begraafplaats of crematorium worden gestuurd. Die 1 of 2 per jaar zijn er 1 of 2 te veel. Het document, eigenlijk het nummer op de kist, zorgt er dan toch nog voor dat de fout tijdig door de beheerder wordt ontdekt.

Als u onlangs beheerder van een begraafplaats bent geworden, wens ik u graag veel succes.
U zult nog wel vaker voor vragen staan. Als uw begraafplaats lid is (of wordt) van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), kunt u met dit soort vragen altijd terecht bij het bedrijfsbureau van de LOB. Daar snappen ze ook goed dat 'een nieuweling' niet alles kan weten, dus u kunt daar alles kwijt. Het adres is: Bedrijfsbureau LOB, Gerard Dousingel 15, 3351 JE Papendrecht. Tel: 078-642.5048. Fax : 078-642.5049. E-mail: bedrijfsbureau@begraafplaats.nl.

Overigens wat bedoelt u met de opmerking dat u de grafakte van de uitvaartleider ontvangt? U hoort de grafakte uit te geveb en niet andersom. Als er in een bestaand graf begraven moet worden, hebt u inderdaad wel de toestemming van de rechthebbende nodig. Ik zou dat schriftelijk op een formuliertje vragen. Als de rechthebbende nu juist de overledene is en in dat graf begraven moet worden, adviseer ik om de nabestaanden eerst een opvolgende rechthebbende te laten aanwijzen, alvorens de begrafenis toe te staan.
Weliswaar staat in de meeste verordeningen en reglementen dat na het overlijden van de rechthebbende de nabestaanden (gewoonlijk) een jaar de tijd krijgen om een opvolger aan te wijzen. Maar zonder rechthebbende mag niet begraven worden, dus dat doorbreekt in mijn visie dat jaar. Dat jaar geldt als de rechthebbende nog andere graven op zijn naam had, bijvoorbeeld van zijn ouders of grootouders.
Als de rechthebbende in het graf begraven wordt en er wordt niet vóóraf de nieuwe rechthebbende aangewezen, is er dus een tijdje niemand verantwoordelijk voor het graf. Formeel weet u niet aan wie u de nota voor het openen en sluiten van het graf kunt sturen (praktijk is om die aan de uitvaartondernemer te sturen, maar die hoeft het niet altijd te accepteren) en er is dan ook een tijdje niemand aansprakelijk in het geval van schade aan het graf(monument).
Dus, altijd overschrijven vóór de begrafenis van de rechthebbende, is mijn advies.

mr W.G.H.M. van der Putten

19 januari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE