Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kunnen grafrechten vervallen als contributie niet betaald wordt?


6 maart 2012

Vraag nummer: 27681

Geachte lezer,

Stel wij hebben in ons reglement opgenomen dat als een lid twee jaar lang de contributie niet betaald deze persoon wordt geroyeerd en de uitgegeven grafrechten vervallen aan de vereniging.

Antwoord:

Geachte heer,

U stelt deze vraag waarschijnlijk als bestuurder van een uitvaartvereniging met een eigen bijzondere begraafplaats.

Dan kunt u inderdaad in uw beheersreglement een bepaling opnemen dat de rechten op een graf vervallen als een rechthebbende op een graf niet aan zijn financiele verplichtingen voldoet.
Een dergelijke verplichting werkt echt nog niet meteen voor alle rechthebbenden en alle graven. Zij geldt voor - vanaf het moment van wijziging van het reglement - nieuw uitgegeven graven en voor graven waarvan de rechten na die datum verlengd worden.
Maar men moet er natuurlijk een keer een start mee maken. Elk jaar wordt de groep waar de regeling voor geldt, groter.

Vergelijk ook 'artikel Z' uit mijn voorbeeld Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordening'. Daar regel ik ook dat het bestuur de grafrechten o.a. vervallen kan verklaren 'indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied'. Men kan die bepaling ook uitbreiden met het betalen van contributie.

Het beheersreglement maakt - vergelijkbaar met algemene voorwaarden - deel uit van het contract met een rechthebbende. Men kan een contract gedurende de looptijd van het contract en het grafrecht niet eenzijdig veranderen.
Vergelijk het ook niet kunnen veranderen van een contract en voorwaarden voor een graf als er een andere rechthebbende komt:


Nieuwe regels gelden wel voor nieuwe graven en wanneer men bij wijze van verlenging een nieuwe termijn voor het graf overeen komt. Als een graf bijvoorbeeld in 1995 is uitgegeven voor 20 jaar, gelden de nieuwe voorwaarden in het reglement vanaf 2015 voor dat graf. Als de rechten dan verlengd worden, natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds maart 2011:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE