Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging langer dan 10 jaar mogelijk?


9 juni 2009

Vraag nummer: 6609  (oude nummer: 13181)

Geachte heer Van der Putten,

Allereerst wil ik u vragen deze vraag zonder mijn naam en functie te publiceren.

Ik lees uw informatie altijd met zeer veel interesse en zit nu zelf met een vraag. Vandaar dat ik hem ook aan u voorleg en ik hoop dat u bereid bent mij te helpen.
Ik lees uw informatie altijd met zeer veel interesse en zit nu zelf met een vraag. Vandaar dat ik hem ook aan u voorleg en ik hoop dat u bereid bent mij te helpen.

Ik ben werkzaam op een afdeling burgerzaken. Een van mijn taken is het bijhouden van de Gemeentelijke begraafplaatsenadministratie. Momenteel ben ik bezig met verlenging van eigendomstermijnen. In het jaar 2011 gaan er diverse termijnen in een keer aflopen. In de Wet op de LB staat dat een dergelijke termijn met 10 jaar verlengd kan worden (art 28, lid 1). Onze beheersverordening zegt dat dit op schriftelijk verzoek van de rechthebbende ook meer dan 10 jaar mag bedragen, maar nooit langer mag zijn dan
30 jaar. (art 12, lid 5)

Mag dit wel??of lees ik het verkeerd? Wet gaat toch boven verordening??

Ingeval u een en ander zelf wilt nalezen, onze beheersverordening begraafplaatsen is terug te vinden op de site van de gemeente.

(naam gemeente bekend)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik had de tekst van de Beheersverordening begraafplaatsen van uw gemeente al in mijn archief.
Artikel 12 lid 5 is inderdaad hartstikke in strijd met de wet, zowel wat betreft de termijn (langer verlengen dan 10 jaar) als voor het tijdstip waarop verlenging kan worden aangevraagd (veel eerder dan een jaar voor het aflopen van de lopende termijn). Wat in artikel 12 lid 3 en in lid 4 staat, is wel conform de Wlb. Als de raad lid 5 van de verordening schrapt en de rest van het artikel laat staat, is de regeling weer conform de wet.

Overigens is er nog een ander probleem met het huidige artikel 12 lid 5, namelijk dat het niet aansluit op de Verordening begrafenisrechten. Deze kent geen tarieven voor het langer verlengen dan 10 jaar. Het 'dan maar' dubbel of driedubbel nemen van de tarieven voor 10 jaar als men 20 of 30 jaar verlengt, is iets wat de belastingrechter waarschijnlijk niet goedkeurt, als een slimme nabestaande er een zaak van zou maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >