Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overdracht grafrechten

19 december 2005

Vraag nummer: 4186 (oude nummer: 7121)

Geachte meneer, mevrouw,

Ik wilde graag wat meer weten over de overdracht van grafrechten. Zelf bezit ik de grafrechten van mijn overleden ouders. Het gaat om een eigen graf, in de gemeente Amersfoort. De grafrechten zijn vastgelegd voor 25 jaar in april, 1993. De rechten zijn dus nog voor 12 jaar vast. Een familielid, waar ik geen contact meer mee heb, wil nu de grafrechten overnemen. In principe kan ik hiermee akkoord gaan, maar het is mij onduidelijk hoe de procedure verloopt en of er nu al overdracht kan plaatsvinden (of is dit pas na 25 jaar?) Kunt u mij uitleggen hoe de overdracht van de grafrechten in dit geval in zijn werk gaat?

Vriendelijke groeten,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Overdracht van grafrechten gaat heel eenvoudig. U schrijft een briefje aan de administrataie van de begraafplaats en u laat dat briefje mee tekenen door de persoon die de grafrechten wenst; dat is de gewone gang van zaken. Nu kan een grote gemeente als Amersfoort er ook formuliern voor hebben: u belt even, men stuurt u een formulier en idem de persoon die de rechten wil hebben. Klaar.
Soms moet men voor de overboeking administratiekosten betalen; die kosten zijn dan voor de nieuwe rechthebbende.

Maar waarom zou u de grafrechten van het graf van uw ouders overdoen aan een derde? Bedenk dat een ander straks dingen met het graf kan gaan doen die u wellicht niet wenst. Zoals het veranderen van de grafsteen. Of het in het graf van uw ouders plaatsen van asbussen van andere personen of het wellicht nog bijbegraven van een derde. Als u niet wilt dat een derde iets kan veranderen, zou ik het grafrecht niet overdoen. Als u dat niets uitmaakt, is het geen probleem de rechten uit handen te geven.

Zie ook ander vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven' van de categorie 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder