Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek tot overschrijving grafrecht Heerlen


2 maart 2005

Vraag nummer: 3726  (oude nummer: 5676)

Geachte heer Van der Putten,

Vraag:
Indien er een eigen graf bestaat op de gemeentelijke begraafplaats te Heerlen en er blijkt uit de registers dat er geen rechthebbende is.De oorzaak hiervan kan niet achterhaald worden, waarschijnlijk door overlijden van de rechthebbende. Dan kan een verzoek worden ingediend tot overschrijving van de grafrechten volgens de verordening van de gemeente Heerlen. U noemt in eerdere vragen de ongeschreven regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Echter de gemeente Heerlen stelt zich op het standpunt dat bij een verzoek tot overschrijving van de grafrechten inderdaad wordt uitgegaan van deze regel, maar dat ook duidelijk moet blijken dat andere potentiele rechthebbenden (personen die in ieder geval ook een dergelijk verzoek kunnen indienen) hiermee instemmen. In kwestie gaat het om bijzetting van een asbus, waar inderdaad, volgens verordening, voor nodig is, dat eerst de kwestie van rechthebbende wordt geregeld voordat tot bijzetting kan worden overgegaan. Mijn vraag is derhalve:Stel de familie bereikt geen overeenstemming over de vraag wie als rechthebbende zal worden aangemerkt, kan de gemeente Heerlen dan weigeren om het eerst gedane verzoek tot overschrijving van de grafrechten te weigeren?

Antwoord:

Geachte heer,

De regel dat andere potentiële rechthebbenden (personen die in ieder geval ook een dergelijk verzoek kunnen indienen) instemmen met overboeking, is onzinnig. De kring van potentiële rechthebbenden kan soms wel meer dan 100 personen omvatten. Het is oncontroleerbaar dat een lijst van zulke potentiële rechthebbenden compleet is. Maar het is ook geen eis van de verordening.

Wie een graf op zijn naam wil hebben en een redelijk bel;ang kan aantonen, als kind, kleinkind of neef/nicht, dient het graf op zijn naam te krijgen. Als de gemeente dat weigert, kan men een bezwaarschrift indienen. Op deze site zijn genoeg voorbeelden en argumenten te vinden om dat bezwaarschrift een beetje in te kleden.

Mij staat overigens bij dat de gemeente vorig jaar aan een nieuwe beheersverordening werkte. Of de verordening nu ook al is gewijzigd weet ik niet. Maar in een nieuwe verordening zal een dergelijke bepaling hoogstwaarschijnlijk ook niet voorkomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >