Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeren overschrijving grafrechten in verband met bijzondere omstandigheden mogelijk ?


3 juni 2009

Vraag nummer: 6591  (oude nummer: 13142)

Geachte heer van der Putten,

Op een bepaald graf op onze begraafplaats rusten eeuwig durende rechten. De rechthebbende is in februari jl. overleden. Er heeft zich inmiddels een neef van de overledene gemeld om de rechten over te nemen. Onder normale omstandigheden zouden we de grafrechten zonder meer overschrijven. Echter: volgend jaar wordt de inrichting van de entree van de begraafplaats en willen wij op de plaats van het graf een parkeerplaats aanleggen. De omliggende graven zijn reeds verplaatst of geruimd. De overleden rechthebbende heeft echter alle medewerking aan de verplaatsing van het graf geweigerd. Het graf is nu een soort eiland aan de rand van de parkeerplaats. Het liefst zouden we ook dit graf willen verplaatsen. Is het nu mogelijk om de overschrijving aan de nieuwe rechthebbende te weigeren of alleen toe te staan onder de voorwaarde dat het graf incl. monument naar een -door de nieuwe rechthebbende te kiezen locatie- en uiteraard geheel voor onze rekening wordt verplaatst ? Zelf denk ik van niet, omdat onze verordening in dit soort situaties alleen regelt dat de grafrechten kunnen vervallen (dwz ruiming is mogelijk) als er zich binnen één jaar na overlijden van de rechthebbende niemand heeft gemeld om de grafrechten over te nemen. In alle andere gevallen zal de rechthebbende & burgemeester toestemming voor de opgraving/verplaatsing moeten geven. Maar wie weet hebt u nog een andere invalshoek.

Antwoord:

Geachte heer,

De wens of logica om het graf te verplaatsen is inderdaad geen juridisch geldige reden om te weigeren het graf over te schrijven.

Wat kunt u doen? Het is een beetje slecht gedacht, maar u kunt feitelijk natuurlijk wel de eis stellen om de overschrijving aan de nieuwe rechthebbende alleen toe te staan onder de voorwaarde dat het graf inclusief monument worden verplaatst. Dat is niet zo netjes, maar u kunt het altijd proberen. Het zal alleen niet houdbaar zijn als de nieuwe rechthebbende een bezwaarschrift indient.

Het lijkt mij echter beter om de kwestie gewoon eens rustig met betrokkene te bespreken. Als het graf als een soort eiland aan de rand van de parkeerplaats komt te liggen, kan iemand daar ook niet echt blij mee zijn. Maar een rechthebbende kan niet verhinderen dat er bij en rond 'zijn' graf parkeerplaatsen komen. Het verplaatsen is dan een redelijke oplossing, juist uit pieteit voor het graf.
En confronteer een rechthebbende anders later maar feitelijk met de situatie dat een soort eilandje ontstaat. Het concreet zien dat 'het er niet uit ziet' is misschien wel het beste argument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >