Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overnemen van de grafrechten van het graf broer

4 november 2016

Vraag nummer: 48069

Geachte Mr W. van der Putten, Mijn broer is eind oktober 1995 gestorven. Aangezien zijn gezin totaal geen interresse toonde in het graf en de grafrechten eind oktober 2015 zijn verlopen, wil ik en een zuster van ons graag de grafrechten overnemen. Er werd een bordje op het graf geplaatst (wettelijk verplicht), zodat het gezin alsnog kon reageren indien zij dit nog wilden. Aangezien er nooit iemand bij het graf kwam, (ook niet voor onderhoud) zou ik begin november de rekening hiervoor krijgen. Nu op het laatst heeft zijn weduwe alsnog gereageerd. Zij wil het graf ruimen en mijn broer zeer waarschijnlijk laten cremeren. Wij familie van de overledene willen dit ten alle tijden voorkomen en willen graag de grafrechten overnemen en de kosten hiervoor dragen. De organisatie v.d.begraafplaats zei mij dat de burgemeester (Amersfoort) hiervoor toestemming moet geven en dat dit ongeveer binnen 2 maanden is. Hoe kunnen wij dit tegenhouden? Bij voorbaat mijn dank mevr X. Xxxxxxxx te Amersfoort

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vanwege de privacy van u en uw familie heb ik uw naam onleesbaar gemaakt.

Het is verstandig om de wens van het vestigen van een grafrecht op het graf van uw broer in een brief aan de begraafplaatshouder vast te leggen. En om daarom ook te schrijven dat als men zou weigeren om u de grafrechten te geven, dit in een gemotiveerd besluit vorm te geven, zodat u bezwaar kunt aantekenen.

Tevens is het verstandig om in die brief te schrijven dat als uw voormalige schoonzus het graf wil laten ruimen, u daar ernstig bezwaar tegen hebt omdat zij immers sinds oktober 2015 geen rechthebbende van het graf meer is en zij daar niet (meer) toe bevoegd is.

Ook kunt u schrijven dat als uw voormalige schoonzus uw broer wil laten opgraven en de stoffelijke resten wil laten cremeren, voor die opgraving een vergunning van de burgemeester nodig is. U verzoekt in de gelegenheid te worden gesteld om uw zienswijze te geven voorafgaand aan het verlenen of weigeren van de vergunning.
Zie over opgraven en cremeren ook:


Tevens verzoekt u de gemeente om u een afschrift te sturen van het besluit tot het verlenen of het weigeren van de vergunning. Als de vergunning verleend wordt, kunt u een bezwaarschrift indienen en als dat afgewezen wordt, in beroep bij de rechter.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u die inschakelen.

Strikt genomen is geen sprake van het 'overnemen' van de grafrechten van het graf broer. Overnemen houdt in dat uw voormalige schoonzus ze aan u zou overdragen. Maar zij heeft geen rechten meer en wat je niet hebt kun je niet overdragen.
Het gaat hier om het door de begraafplaatshouder uitgeven van het graf aan u. Meestal geeft men nieuwe lege graven uit. Maar het kan zeker ook met niet-lege graven, zoals in dit geval.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder