Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan je als kleinkind rechthebbende worden?

5 maart 2012

Vraag nummer: 27664

het graf van mijn grootouders word ontruimd, hoe kom ik erachter wie rechthebbende is en wat het kost. ik ben dus een kleinkind, kan ik er nog wat aan doen om het graf te behouden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeer waarschijnlijk kunt u als kleinkind de rechten op het graf van uw grootouders verwerven. Neem contact op met de administratie van de betreffende begraafplaats.

Als het graf geruimd zal worden, zullen de grafrechten verlopen zijn of is afstand gedaan van het graf. Het is dan niet meer van belang wie de vorige rechthebbende was.

Zie vergelijkbare vragen over in de subrubiek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig


Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder