Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vererven van een familiegraf (erfrecht, erfenis, erfgenamen en grafrecht)

22 juni 2018

Vraag nummer: 55452

l.s. er is een familie graf nu heeft 1 broer het 2e kind uit een gezin van 6 kinderen de grafrechten opgeëist en op naam gezet mag dit zomaar. graag antwoord vriendelijke groet t.a.klomp

Antwoord:

Geachte heer,

De kop van uw vraag is eigenlijk al een misverstand, want grafrechten vererven niet, tenzij de vorige rechthebbende in een testament met naam en toenaam heeft aangegeven wie de volgende rechthebbende moet zijn. Maar dan nog krijgt die persoon de grafrechten niet automatisch: hij moet er om vragen.

Slechts heel weinig mensen leggen in een testament vast wie er na hun overlijden rechthebbende van een graf moet worden.

De gebruikelijke gang van zaken is simpelweg dat de eerste persoon uit een familie die om de grafrechten vraagt, als de rechthebbende is overleden, de grafrechten ook krijgt. Het principe is dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Waarom dat logisch en redelijk is, heb ik in deze rubriek al vaker uitgelegd.

Het is niet zo dat alle erfgenamen van een overledene er samen over moeten beslissen. Formeel namelijk is vaak niet bekend wie alle erfgenamen zijn. Men is geneigd om aan te nemen dat dat alle kinderen samen zijn, maar dat is soms niet zo. Een kind kan onterfd zijn, zonder het zelf te weten. Het kan zijn dat er buitenechtelijke kinderen zijn, die (nog) niet bekend zijn, Het kan zijn dat vrienden of goede doelen tot erfgenaam zijn benoemd. Dat zijn erfgenamen zonder binding met een graf. Er zijn potentiële erfgenamen die de erfenis onder voorbehoud aanvaarden; dan is dus nog niet zeker of ze erfgenaam worden. Er zijn kinderen die de erfenis weigeren.
Het is pas bekend wie de erfgenamen zijn, als dit alles is uitgezocht en afgewikkeld. Dat kan maanden duren, soms wel jaren. Daar kun je niet op wachten als je zaken rond een graf wilt regelen.

Dus ja, een van de zes kinderen kan het graf op zijn naam laten zetten, zonder toestemming of medeweten van de vijf andere kinderen.

Als andere kinderen het daar niet mee eens zijn, kunnen ze bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente om het graf op naam te zetten. Dat kan binnen 6 weken na afgifte van het besluit. Bij een niet-gemeentelijke begraafplaats kunnen andere kinderen een rechtszaak tegen dat ene kind aanspannen. Maar bezwaren en rechtszaken hebben natuurlijk alleen zin als er duidelijke zwaarwegende argumenten zijn waarom dat ene kind de rechten niet zou moeten hebben. Dat anderen zich gepasseerd voelen, is geen zwaarwegende reden; zij hadden ook zelf eerder actie kunnen ondernemen.

Zie vergelijkbare vragen over grafrechten en erfrecht in de subrubriek 'Graf overschrijven'en in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf', zoals;
- vraag nummer 54611 'Grafrecht erven';
- vraag nummer 3905 'Grafrecht en erfrecht';
- vraag nummer 4998 'Overschrijving grafrecht / erfrecht';
- vraag nummer 2446 'Eigenaar graf zonder instemming andere erven';
- vraag nummer 28567 'Erfrecht van grafrechten';
- vraag nummer 2725 'Koopgraf verwerven door erfrecht; ja of nee?! (de 'deskundigen' spreken elkaar tegen)'.
- vraag nummer 7825 'Grafrecht - overschrijven in relatie tot erfrecht';
- vraag nummer 644 'Kan een familiegraf zomaar in handen van anderen komen?', etc. etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: wie is eigenaar van de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder