Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrecht en onderhoud


10 maart 2007

Vraag nummer: 4682  (oude nummer: 8996)

betreft vraag nr 8989 in sub-rubriek "Verordening / reglement"

Ik heb 2 aanvullende vragen
1 Als het grafrecht aan één van de kinderen wordt overgedragen van een graf van onbeperkte tijd is het dan voor 10 jaar of opnieuw onbeperkt.

2 De kosten van het onderhoud graf en/of de begraafplaats komen die dan voor degene die de grafrechten overneemt?

Antwoord:

Geachte heer,

1. Ik meende uw vraag 1 al beantwoord te hebben:
"De overdracht van het grafrecht geldt tot het moment dat de nieuwe rechthebbende overlijdt, of zelf het recht laat overschrijven op naam van een ander familielid." Daar staat dus geen termijn voor. Kortom, een grafrecht voor onbepaalde tijd is en blijft een grafrecht voor onbepaalde tijd.
U moet ook maar eens wat andere vragen nalezen, zoals in de rubrieken 'Graf overschrijven' en 'Eigen graf of familiegraf': een grafrecht rust op de zaak en niet op de persoon. Het is een zakelijk recht. Dat betekent dat het niet verandert als de persoon van de rechthebbende verandert. Ofwel als het van persoon A op persoon B wordt overgeschreven. Dan verandert de inhoud van het recht niet. Er zijn soms wel eens begraafplaatshouders die probéren om het dan te veranderen, omdat ze van het recht af willen en een stok zoeken om mee te slaan. Maar het is zo fout, onrechtmatig, onhoudbaar etc. als maar zijn kan, als een begraafplaatshouder probeert om bij het overschrijven van het grafrecht de termijn of iets anders van het grafrecht te veranderen.

Maar u gebruikt zelf misleidende woorden. U hebt in de kop van de vraag staan: "Verlenging grafrecht en onderhoud". Hohoho, dat is het dus niet.
Overschrijven van het grafrecht is géén verlenging! Ik kan 'geen' niet groot genoeg typen. Het grafrecht blijft zoals het is, er komt alleen een andere bezitter.
Verlengen is alleen aan de orde als het grafrecht eerder zou eindigen. Bijvoorbeeld als het een graf voor 20 jaar zou zijn geweest en 20 jaar verlopen zijn.
Het verschil is enorm, omdat bij het verlengen van een grafrecht de houder van een begraafplaats wél nieuwe voorwaarden kan stellen. Bij het overschrijven niet.

2. Ja, de nieuwe rechthebbende wordt verantwoordelijk voor alle lusten en lasten en kosten van het graf.

Maar u begint uzelf in deze vraag enigszins tegen te spreken ten opzichte van de vorige vraag 8989. Als er nog kosten aan de begraafplaats betaald moeten worden, welke zijn dat dan in het door u beschreven geval? Het kenmerk van een graf voor onbepaalde tijd is nu juist dat er géén kosten meer aan de begraafplaats betaald hoeven worden. Dat is nu juist afgekocht. En als dat niet het geval is, dan klopt er iets niet, dan is er geen graf voor onbepaalde tijd, of hooguit voor de helft (wel grafrecht, geen onderhoud). Voor de helft onsterfelijk, dat kan per definitie niet en dan is het eigenlijk dus ook geen graf voor onbepaalde tijd.

Het is een goede zaak, wat u in uw vorige vraag stelde, dat u alles wilde uitzoeken en vast wilde leggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >