Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie beslist er? Tweede echtgenote of kinderen?

1 mei 2011

Vraag nummer: 24658 (oude nummer: 16673)

Onze ouders zijn lang terug gescheiden. Moeder overlijd in 1995, vader koopt het graf omdat hij daar toch begraven wil worden. Is nu hertrouwt in gemeenschap van goederen en onze vraag is: als vader overlijdt mag zijn tweede vrouw dan bepalen wat er met de resten van onze moeder gebeurt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is een goede vraag. Heel verstandig om er bij stil te staan voordat uw vader overlijdt.

Als uw vader in 'zijn' graf begraven wordt, is de kans heel groot dat dat zijn huidige vrouw de begrafenis regelt en de rechten op het graf vraagt en krijgt. Nu zal zij de stoffelijke resten van uw moeder niet zomaar uit het graf kunnen laten verwijderen. Zij kan het graf niet laten ruimen (daar is nooit iemand anders dan de houder van de begraafplaats toe bevoegd) en als zij de stoffelijke resten zou willen laten opgraven en naar een ander graf overbrengen, kan dat alleen met vergunning van de burgemeester, waar u bezwaar tegen zou kunnen aantekenen. Zij zou het graf misschien wel kunnen laten schudden (stoffelijke resten samenvoegen en dieper herbegraven), waardoor wellicht ruimte voor haarzelf in dit graf zou ontstaan.

Het lijkt mij echter zeer verstandig als u dit eens rustig met uw vader bespreekt. En hem voorhoudt dat u het niet prettig zou vinden als later een voor u vreemde persoon de zeggenschap over het graf van moeder zou kunnen krijgen.

Vader zou een testament kunnen maken waarin hij precies beschrijft wat er met het graf zou moeten gebeuren.
Vader zou ook nu al het graf op uw naam kunnen laten overschrijven, waardoor u zekerheid hebt dat niet later een ander de rechten in handen kan krijgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder