Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten niet overgenomen, krijg wel rekening voor onderhoud


11 augustus 2009

Vraag nummer: 6788  (oude nummer: 13544)

Geachte heer/dame,

Vorig jaar september is mijn vader overleden en bijgezet in een algemeen graf. Hij had de rechten voor een familiegraf waarin mijn moeder en zus begraven zijn, dit contract loopt tot feb. 2017

Na het overlijden van mijn vader heb ik de grafrechten niet overgenomen.

Ik krijg nu echter een rekening voor onderhoud van het graf voor de periode 20-8-2009/2010.

Ik heb telefonisch contact gehad met de begraafplaats, deze deelde mij mede dat ik deze rekening moet betalen omdat ik ergenaam zou zijn.

Ik ben echter van mening dat het niet betaald hoeft te worden omdat ik de grafrechten niet overgenomen heb.

Kunt u mij helpen??

Hoogachtend

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet of ik u kan helpen, maar ik weet wel het antwoord op de vraag of u voor deze kosten aansprakelijk bent.

Het maakt verschil of het gaat om een gemeentelijke of een niet-gemeentelijke (meestal kerkelijke) begraafplaats. Daar zegt u in uw vraag niets over.

I
Ik behandel eerst een gemeentelijke begraafplaats.
De vraag is op welk jaar de betreffende onderhoudskosten betrekking hebben. Soms geldt dat wie op 1 januari van een jaar rechthebbende was, aansprakelijk is voor de kosten van het hele jaar. Net als bij de onroerende zaakbelastingen. Onderhoudskosten int een gemeente ook als een belasting. De eventuele peildatum is dan bepalend. Als de peildatum lag op een tijdstip dat uw vader nog leefde en dus nog rechthebbende was, behoren deze kosten tot de schulden in de nalatenschap. Als de peildatum na het overlijden van uw vader lag, kan hem geen aanslag worden opgelegd. En hebben zijn erfgenamen ook niets met de kosten van doen.

Dat u een rekening krijgt voor de periode van 20 augustus 2009 tot 20 augustus 2010 doet vermoeden dat het zijn van rechthebbende per 20 augustus 2009 bepalend is. En anders heel misschien dat 1 januari 2009 de peildatum was. Maar dat ligt in elk geval op een latere datum dan het overlijden van uw vader. Dus behoren de kosten dan niet tot de nalatenschap.

Als erfgenaam van een overleden rechthebbende krijgt men niet automatisch het grafrecht. Zowel niet als men het wel zou willen, als wanneer men het niet zou willen. Men moet het grafrecht aanvragen en toegewezen krijgen. Als dat niet is gebeurd, zie ik geen enkele rechtsgrond voor de gemeente om u een aanslag onderhoudskosten op te leggen.

U moet wel formeel tegen de aanslag bezwaar maken. Het is per slot een belasting en dan bent u zowel als de gemeente aan fiscale regels gebonden. U moet binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Als u dat niet doet, is de aanslag onherroepelijk, ook als zij niet terecht zou zijn.

II
Als de betreffende begraafplaats niet van de gemeente is, maar bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, gaat het niet om een belasting. Dan kunt u gewoon niet betalen en hoeft u niet binnen een bepaalde termijn te reageren.
Ook bij een niet-gemeentelijke begraafplaats is het zo dat als de verplichting te betalen ontstond op het moment dat uw vader nog leefde, de erfgenamen nu terecht worden aangesproken. Als dat niet het geval is, heeft de begraafplaats geen wederpartij in het contract meer. Dat kan overigens betekenen dat de grafrechten vervallen of vervallen verklaard kunnen worden. Dat hangt af van de precieze regels van die begraafplaats in haar beheersreglement. Die kunnen per begraafplaats verschillen.

Ook bij een niet-gemeentelijke begraafplaats kan men niet ongevraagd en ongewenst een grafrecht in de maag gesplitst krijgen.
En dus ook geen rekening voor nieuwe termijnen, waar de vroegere rechthebbende niet verantwoordelijk voor was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE