Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijven grafrecht

14 april 2009

Vraag nummer: 6407 (oude nummer: 12775)

Bij het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder een familiegraf gekocht.
Nu mijn moeder is overleden moet een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Wij zijn met 5 kinderen. Hoe kan je waarborgen dat degene die de grafrechten overneemt daar geen gekke dingen mee doet?
Volgens de begraafplaats is het niet mogelijk om de rechten over te schrijven op meerdere personen, bijvoorbeeld de erven.
En wat gebeurt er met de rechten bij overlijden van de nieuwe rechthebbende?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Men kan nooit met 100% zekerheid waarborgen dat de persoon die de opvolgende rechthebbende wordt, geen 'gekke dingen' met het graf gaat doen.

Begraafplaatsen hebben allemaal de regel dat een graf op naam van 1 persoon moet staan. Dit om te voorkomen dat iedereen naar een ander verwijst als er verplichtingen zijn zoals het betalen van kosten. Bij gemeentelijke begraafplaatsen is het ook nog eens zo dat de kosten belastingen zijn en men kan geen belasting opleggen aan meedere personen samen of tegelijk, alleen aan 1 persoon.

Kinderen kunnen onderling wel afspraken maken en die op papier zetten, bijvoorbeeld de afspraak dat het kind dat rechthebbende is niet zonder overleg iets aan de grafsteen verandert. Maar met zulke onderlinge afspraken heeft een begraafplaatshouder niets te maken. Die heeft alleen te maken met de rechthebbende.

Als u vreest dat een broer of zus mogelijk 'gekke dingen' met het graf gaat doen, is er maar een echte oplossing om dat te voorkomen: zelf als eerste vragen om het grafrecht op uw naam te zetten.

Als de nieuwe rechthebbende overlijdt kan een ander als eerste de grafrechten vragen. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder