Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Broer wilt grafakte niet afstaan

18 juli 2008

Vraag nummer: 5579 (oude nummer: 11102)

Mijn moeder heeft al de jaren de uitvaartverzekering van mijn oma betaald. Mijn oma is in 2000 overleden. Mijn oom (broer van mijn moeder) heeft impulsief de grafakte zonder overleg met mijn moeder (contractante) ondertekend. Wij wisten niet wat voor gevolgen het met zich mee zou brengen. Mijn moeder heeft actie ondernomen met de begraafplaats (administratie Oosterse begraafplaats Amsterdam) hoe de grafakte en rechten overschreven kunnen worden. Zij hebben ons medegedeeld dat mijn oom de enige rechthebbende is (ondanks hij de onderhoudskosten niet betaald). Wij zouden eventueel aanspraak kunnen maken als mijn oom het uit zichzelf zou willen overdragen aan mijn moeder en zoniet dan naar 20 jaar want het is een eigen graf. Mijn moeder wil een grafsteen voor mijn oma plaatsen maar ondervindt veel tegenwerking van mijn oom, dit speelt zich al 8 jaar af. Hoe zouden wij dit het beste kunnen oplossen want wij willen niet langer wachten. Ik vind dat mijn oma een grafsteen verdient.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dit is niet zomaar op te lossen. Gewoonlijk wordt de persoon die de begrafenis regelt ook de persoon die het graf op naam krijgt. Dit staat los van de vraag wie de kosten betaalt.

De begraafplaatshouder kan het graf niet (meer) aan uw moeder uitgeven, zij is contractueel gebonden aan uw oom. Of ze nu wil of niet. Wel is het mogelijk om het graf nadat de termijn van 20 jaar om is en uw oom het niet verlengt, opnieuw aan u uit te geven.
De begraafplaats kan er verder niets aan doen.

Als minnelijk overleg met uw oom niet mogelijk is, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Zeker verdient uw oma een grafsteen. Als uw oom deze niet regelt en betaalt, is dat waarschijnlijk een goede reden voor de rechter om uw oom de grafrechten te ontnemen en aan uw moeder te geven.
Misschien dat een 'stevige' brief van een advocaat al het gewenste effect heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder