Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfgenaam vraagt na 4 jaar overschrijving begraafrecht

4 april 2016

Vraag nummer: 45758

Ik kreeg onlangs verzoek om een urn te mogen plaatsen op een graf van moeder. hier op heb ik geantwoord met toestemming van de rechthebbende mag dat.Haar antwoord was ik ben de rechthebbende ik heb een verklaring van erfrecht en haar testament. mevrouw is in 2012 overleden het graf is overgeschreven na haar overlijden op haar levens partner.de vraag is is dit terecht gebeurt of had dit via de notaris anders geregeld moeten worden. Ik zal de stukken na u toe mailen. met vriendelijke groet beheerder begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer,

Iemands erfgenaam is niet automatisch iemands opvolger als rechthebbende. Dat iemand erfgenaam is en een verklaring van erfrecht heeft, betekent nog niets als iemand niet naar de houder van de begraafplaats gaat en om de grafrechten vraagt. In dit geval had de dochter direct na het overlijden van moeder om de grafrechten moeten vragen.

Nu zijn de grafrechten toegekend aan de geregistreerd partner van de moeder, die haar begrafenis heeft geregeld. Dat besluit had door de dochter aangevochten moeten worden door een bezwaarschrift in te dienen. Nu dat niet binnen 6 weken is gebeurd, is het besluit van 8 maart 2012 onherroepelijk geworden.

Ik zie er geen fout besluit van de gemeente in, om het grafrecht toe te kennen aan de partner van de overledene die de uitvaart regelde. Als op zo'n moment iemand anders de grafrechten zou willen hebben, dient die persoon zich zo spoedig mogelijk te melden.

Ik zou niet weten waarom hier een notaris bij ingeschakeld zou moeten worden. De gemeente kan niet bij elk overlijden bij alle notarissen in de regio informeren of er wellicht een testament is, waar wellicht de overledene een beschikking over zijn of haar graf heeft gemaakt. Het is ook nog maar de vraag of een notaris dergelijke informatie zou mogen melden; ik denk het niet. En zelfs al zou dat gebeuren, dan kan de gemeente nog niets. De gemeente mag en kan niet uit eigen beweging als executeur van een testament optreden. Een testament kan ook worden aangevochten. En een testament kan onduidelijk zijn. In dit geval blijkt uit de stukken die u mailde ook niet dat de moeder wilde dat het graf op naam van haar dochter zou komen. Het testament meldt daar niets over. Ook niet over het regelen van de uitvaart.

Het is altijd de erfgenaam die actief moet zijn en om zijn of haar rechten moet vragen. Dat is hier niet gebeurd.

Als de dochter meent dat de partner van haar moeder ten onrechte de grafrechten heeft, kan zij een rechtszaak tegen die partner beginnen. Ik zie in elk geval geen enkele goede reden voor de gemeente om de grafrechten van de partner in te trekken en aan de dochter toe te kennen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder