Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tussentijds overnemen grafrecht

1 januari 2010

Vraag nummer: 7178 (oude nummer: 14709)

Geachte heer van der Putten,

Mijn vraag gaat over het tussentijds overnemen van grafrechten. Mijn eerste vader is overleden en begraven in een eigen graf. Mijn moeder is hertrouwd, maar helaas is haar tweede man ook overleden en in hetzelfde graf begraven. De grafrechten lopen over enkele jaren af. De familie van mijn tweede vader wil nu graag de grafrechten overnemen. Er is geen contact meer tussen beide families. Ik wil graag weten of dit grafrecht kan worden overgenomen door de andere familie voor afloop van de grafrechten. Ook wil ik weten welke rechten ik heb na afloop van de grafrechten.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wie heeft nu de grafrechten? U, uw moeder of een ander?

Derden kunnen de grafrechten nooit overnemen zonder schriftelijke toestemming van de huidige rechthebbende van het graf.
Als de grafrechten aflopen, heeft de rechthebbende het recht ze te mogen verlengen. En dat telkens weer opnieuw.
Alleen als de huidige rechthebbende de rechten niet verlengt, kan een ander, zoals iemand uit de familie van uw tweede vader, ze opvragen.
Maar na het overlijden van een rechthebbende kunnen allerlei mensen om de rechten vragen.

Als uw moeder nu de grafrechten heeft, zou u haar nu al kunnen vragen of u ze van haar mag overnemen. Na haar overlijden zijn ze 'vogelvrij' en kunnen ook leden van de andere familie ze overnemen. U voorkomt dat door dat nu al bij haar leven te regelen. En om, als zij dat niet wil, onmiddellijk na haar overlijden de rechten bij de begraafplaats schriftelijk aan te vragen. En met 'onmiddellijk' bedoel ik liefst nog dezelfde dag per aangetekend schrijven. Of als het in het weekeinde valt en het postkantoor gesloten is, om het per fax of e-mail te doen. Het moet in ieder geval zeker zijn dat u het als eerste vraagt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder