Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe moet een brief over overschrijven graf?


6 november 2013

Vraag nummer: 36286

mijn vader is in maart 2014 10 jaar geleden overleden, dit betekend dat de grafhuur teneinde is, zijn toenmalige vrouw heeft een nieuw leven opgebouwd en er is geen contact meer. onze angst is dat het graf straks weg is en geruimd, graag zouden wij de rechten en plichten willen overnemen.
maar hoe stel je dit op in een brief welke dan in drievoud ondertekend zal moeten worden.
dit zodat zij weet dat haar geen onverwachte kosten toe komen en voor ons zodat wij weten wat er met de as van onze vader gebeurd.

mvg Elsa Lamers-Nieling

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gaat om een urnengraf voor 10 jaar, zo begrijp ik.
U vraagt gewoon aan de administratie van de begraafplaats om het urnengraf aan u uit te geven, als de voormalige vrouw van uw vader de grafrechten niet verlengt. Voor de zekerheid zou ik het schriftelijk vastleggen, aangetekend versturen en een ontvangstbevestiging vragen.

De voormalige vrouw van uw vader heeft het recht om het gebruiksrecht voor het graf eerst zelf te verlengen, als zij dat wil.
Als dat niet gebeurt of als zij dat niet van plan is, zijn er 2 mogelijkheden: 1) u spreekt met haar af dat zij de rechten overdraagt (daar zijn voor haar geen kosten aan verbonden) of 2) u wacht af tot het maart 2014 is en vraagt de begraafplaatshouder dan om uitgifte van het graf aan u. Het is inderdaad wel verstandig om e.e.a. tijdig te bespreken.

Als u het gewoon met de voormalige vrouw van uw vader kunt bespreken, is dat natuurlijk het beste. Waarschijnlijk hoeft er dan helemaal geen brief geschreven te worden, omdat de meeste gemeentelijke begraafplaatsen een formulier hebben waarmee een grafrecht kan worden overgedragen. Dat vult u dan gewoon in. En anders maakt u samen een briefje. Dat kan heel eenvoudig zijn. Er hoeft alleen maar het volgende in te staan:
Aan de administratie van de begraafplaats.
Ik, ... (naam en adres voormalige vrouw) draag de rechten op het graf nr ... met de urn met de as van wijlen (naam vader, overleden op datum x) per heden over aan mevrouw (uw naam en adres). Mevrouw ... (uw naam) aanvaardt de overschrijving en is bereid de eventuele kosten van overschrijving te voldoen.
Met vriendelijke groet,
En dan ondertekent u beiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >