Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gebrekkige overboeking grafrechten vervolg


29 november 2002

Vraag nummer: 1747  (oude nummer: 2114)

Thu Mar 28 14:06:31 2002

Allereerst hartelijk dank voor uw antwoord (dd 17 maart) op mijn vraag (dd 16 maart), in vraag 2109.
Ik heb nog een volgende vraag over dezelfde kwestie.
Ik heb een beschikking van de gemeente ontvangen waarin zij stelt dat de overdracht van de grafrechten juridisch niet correct is gebeurd omdat de overboekingsformulieren niet correct werden opgesteld (hierop had mijn eerste vraag aan u betrekking) en verder omdat er officieel geen beschikking is afgegeven door B&W. Hierdoor is er volgens de gemeente nog steeds geen rechthebbende. De overboekingsformulieren die ik in mijn bezit heb, zijn opgemaakt door een ambtenaar die niet goed op de hoogte was van de verordening waarin staat dat B&W na het verstrijken van de termijn van één jaar na het overlijden van de rechthebbende het graf alsnog op naam kunnen stellen van een nieuwe rechthebbende. Ook meent de gemeente dat de tekortkoming in de overdracht niet eenvoudig te herstellen is omdat zich thans nog een andere potentiele rechthebbende heeft gemeld en de gemeente vindt dat er in de familie overleg moet plaatsvinden. Destijds is niet aangedrongen op overleg en evenmin leek iemand geinteresseerd in de graven. De graven worden al 50 jaar door mijn moeder en al 25 jaar mede door mij onderhouden.
Mijn vraag aan u is nu of ik mij op grond van de overboekingsformulieren als rechthebbende kan beschouwen of niet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Thu Mar 28 22:16:26 2002

Geachte heer Peters,

Een 100% zeker antwoord kan ik op uw vraag in uw concrete geval niet geven, zonder de onderliggende stukken gezien te hebben.

Het is zo, dat als u een formele brief (beschikking) van de gemeente hebt gehad, waarin u de grafrechten verleend zijn en die brief is ondertekend door of (door een ambtenaar) namens het college van burgemeester en wethouders, dat u grafrechten hebt die rechtsgeldig zijn. Dat de interne procedure wellicht niet deugt, kan u niet worden tegengeworpen. Dat zich later nog een andere belangstellende meldt is volstrekt irrelevant. Zodra rechten verleend zijn, maakt het niet uit of 1 uur, 1 dag, 1 week of 25 jaar later zich nog een andere belangstellende meldt.
Wat ik echter niet kan zien, is of dat wat u 'de overboekingsformulieren' noemt, een geldige beschikking is.

Als er sprake is van een rechtsgeldige beschikking, kan de gemeente niet later eenzijdig de rechten intrekken. Aan een mededeling terzake, die geen besluit inhoudt, kunt u lak hebben. Maar als dit ook een formele brief is waarin staat met zoveel woorden 'Wij trekken de eerdere brief in', of 'Wij ontnemen u de rechten', dan hebt u te maken met een beschikking/besluit waartegen u onmiddellijk bezwaar moet aantekenen. Een dergelijk besluit is niet mogelijk op grond van de argumenten die u in uw vraag noemt.
Maar hoe dat te onderbouwen is en waarom, hangt af van de precieze formuleringen van alle stukken en van de onderliggende beheersverordening, mede in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en jurisprudentie. En dan kom je op het vlak dat het voor een leek eigenlijk niet mogelijk is om ter zake kundig verweer te voeren, maar dat u een specialist in de arm moet nemen.

Dit is in dit stadium typisch een vraag die - zoals in de algemene toelichting op de werkwijze van deze rubriek staat - niet meer te beantwoorden is.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 maart 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >