Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zus wil eigendomsrechten graf


11 september 2008

Vraag nummer: 5676  (oude nummer: 11254)

Geachte heer Van der Putten,

alhoewel ik heel veel vragen in uw rubriek heb gelezen, heb ik toch niets kunnen vinden wat een antwoord op mijn vraag zou kunnen zijn. Vandaar.
Enige maanden geleden is mijn moeder overleden. Tijdens haar leven heeft zij mij gevraagd voor de uitvaart te zorgen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een en ander besproken met een uitvaartonderneming en dit voorgelegd aan mijn 2 zussen (mijn broer woont in Colombia). Ook heb ik met hen de plaats van het graf uitgezocht.
Na akkoordbevinding van hen heb ik eea geregeld.
Uiteraard komt dan je naam op de rekening te staan van de uitvaartonderneming. Ook staat het graf hierdoor op mijn naam. Een graf heeft voor mij niet veel waarde (mijn herinneringen zitten in mijn hart), maar ik wil wel dat het goed verzorgd blijft.
Nu ineens is een van mijn zussen van mening, dat het graf op haar naam moet komen.
Ter verduidelijking: Ik ben niet opgevoegd door mijn biologische vader en mijn zussen en broer hebben een andere vader. Met hem heb ik nooit een relatie gehad.
Tengevolge van het overlijden van deze man, heeft mijn moeder nog een schuld af te lossen. Ik voel mij niet verantwoordelijk hiervoor en heb daarom afstand gedaan van mijn erfrecht. Echter, ik wil wel mijn kindsdeel betalen van de begrafeniskosten incl. graf.
Mijn zus is nu van mening dat ik het graf op haar naam moet overschrijven, omdat zij - en de anderen - het merendeel van de kosten betalen. Eigenlijk wil ik het graf zelf houden, omdat ik wil dat het goed er uit ziet. Zijzelf woont in Zwolle en de anderen in Engeland en Colombia. Dus ik ben bang dat het graf verwaarloosd wordt.
Mijn vraag is, kan zij dit graf op de een of andere wijze op haar naam krijgen. Bijvoorbeeld door te stellen, dat ik maar 1/4 deel van het graf heb betaald?
Graag uw antwoord, waarvoor wij voorbaat dank.

Ik heb inmiddels wel begrepen dat dit kan na aflopen van de eigenaarsgebruik.
Verder heb ik er totaal geen bezwaar tegen wanneer wij als laatste rustplaats van het graf gebruik willen maken.

met vriendelijke groet

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het graf kan alleen met toestemming van uzelf worden overgeschreven op naam van een ander. Dat uw zus er meer aan heeft betaald, speelt geen enkele rol. Er is voor haar geen mogelijkheid om het graf op haar naam te krijgen.
Tenzij er bijvoorbeeld opeens een testament van uw moeder zou blijken te zijn waarin staat dat zij zou wensen dat uw zus de grafrechten krijgt. Dan heeft ze een punt. Maar nu niet. Bovendien kan zij de overschrijving alleen afdwingen via de rechter; dat zou haar duizenden euro's aan proceskosten gaan kosten, met een ongewis resultaat.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Begraven > Graf overschrijven. Bijvoorbeeld:
11102: Broer wil grafakte niet afstaan
11076: Grafrecht overgeschreven op zuster
10736: Protest tegen overschrijving graf op naam van mijn zuster.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >