Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overdracht grafrechten van het graf van mijn ouders (toestemming alle erfgenamen)

26 juni 2024

Vraag nummer: 68609

Goedemiddag: Graag uw mening. Het blijkt na vele jaren dat het grafrecht van het graf van mijn ouders (waar beide ouders in zijn begraven) nog steeds op naam staat van mijn overleden moeder.
Nu wil de gemeente (Staphorst) het recht wel op mijn naam overschrijven maar daar zijn wel handtekeningen nodig van de erfgenamen. Nu leeft er nog maar 1 zuster van mij dus dat lukt maar men vraagt nu ook een handtekening van een van de kinderen van mijn andere , overleden zuster. En laten we daar geen enkele contact meer mee (willen ) hebben en zij ook niet. Hoe los je zo iets op?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb even de beheersverordening van de begraafplaatsen van Staphorst nagekeken en zag inderdaad (in artikel 18 lid 2) dat een grafrecht kan worden overgeschreven "mits de erfgenamen van de overleden rechthebbende hiermee instemmen". De beheersverordening is nieuw, van maart 2024.

Er staat niet dat de instemming schriftelijk moet geschieden en er staat ook niet hoe ver dat gaat, hoeveel generaties.

Ik vind zoiets zelf een onnodige en onpraktische regeling in een beheersverordening. Er zijn gelukkig maar heel weinig begraafplaatshouders die zulke eisen stellen. Want je weet niet wie erfgenamen zijn. Men zal snel geneigd zijn te zeggen 'de kinderen'. Maar die kunnen onterfd zijn. En er kunnen ook natuurlijke kinderen zijn, die erfgenaam zijn zonder dat derden dat weten. En allerlei andere mensen of instellingen kunnen tot erfgenaam benoemd zijn in een testament. De gemeente weet dat niet en kan dat niet controleren, als geen verklaring van erfrecht door een notaris is opgemaakt. Bij de meeste mensen gebeurt dat niet. Zo'n verklaring is een heel dure grap, als dat alleen aan de orde is om grafrechten over te laten schrijven.

Ik heb even in een vorige versie uit 2012 van de Beheersverordening gekeken en zag dat daar ook de toestemming van erfgenamen vereist werd. In de toelichting staat "moeten alle nog in leven zijnde erfgenamen (bloedverwanten) met de overschrijving akkoord gaan". Een bloedverwant is nog iets anders dan een erfgenaam en een erfgenaam hoeft geen bloedverwant te zijn, maar dat laat ik even rusten.
In de voor-vorige versie van de Beheersverordening uit 2006 stond niet dat toestemming van erfgenamen vereist was.
Bij de verordening van 2024 vond ik geen toelichting.

Ik vind de voorwaarde van de gemeente ondoenlijk.
Ik denk maar aan mijn eigen situatie. Ik heb een grote familie. Mijn grootouders hadden 35 kleinkinderen, waarvan er ook al een aantal overleden is. Als wij in de familie het graf van onze grootouders zouden willen behouden, waarvan een kinderloze tante rechthebbende was en al haar neven en nichten van de tante als erfgenaam zouden moeten tekenen, wordt dat een hele klus. Enkele neven en nichten zijn eerder dan onze tante overleden. Als we hun erfgenamen ook in deze actie zouden moeten betrekken, komen we aan ongeveer 50 mensen, die elkaar vaak niet meer kennen en wiens namen en adressen onbekend zijn. Dat is ondoenlijk en onredelijk.

Ik zou als ik u was de aanvraag herhalen door een briefje aan de gemeente te schrijven en dat briefje voor akkoord mede te laten tekenen door uw nog levende zuster.
Ik denk dat erfgenamen van erfgenamen te ver gaat en een eis is die de gemeente in redelijkheid niet kan stellen. En wat ook niet de bedoeling is. In de toelichting uit 2006 heeft men het over de "in leven zijnde erfgenamen (bloedverwanten)" en niet over de erfgenamen van erfgenamen.

Als de gemeente de aanvraag afwijst, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Zie vergelijkbare vragen over het overdragen van grafrechten in de subrubrieken 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder