Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Notariële akte ter bescherming graf dochter


4 februari 2008

Vraag nummer: 5189  (oude nummer: 10259)

Twee jaar geleden is onze dochter overleden. Haar toenmalige echtgenoot heeft het grafrecht. Het betreft een twee-persoonsgraf, waarvan de tweede plek nog beschikbaar is. Wij willen met hem enkele afspraken die we mondeling gemaakt hadden vastleggen in een notariële akte. Deze afspraken betreffen enerzijds dat wij als ouders als eerste in aanmerking komen voor de overdracht van het grafrecht indien dat (vrijwillig dan wel onvrijwillig) aan de orde zou zijn, en anderzijds dat alleen hijzelf in aanmerking komt voor de nog beschikbare plaats van het graf.

Heeft een dergelijke akte volgens u zin, en is deze rechtsgeldig? En is de begraafplaats aan een dergelijke akte gehouden?

Antwoord:

Geachte heer,

Een dergelijke overeenkomst is zeker rechtsgeldig. Ook mondeling al, maar dan heb je het probleem van het kunnen bewijzen. U kunt ook samen met uw voormalige schoonzoon e.e.a. op papier zetten. Maar een notariële akte heeft een extra voordeel, namelijk dat een neutraal persoon, de notaris, alles opschrijft en dat het moeilijker zo niet onmogelijk wordt om de afspraak te ontkennen of te stellen dat het een vervalsing is, als iemand er onderuit zou willen. De notaris heeft als extra voordeel, dat hij de afspraken misschien scherper en duidelijker kan formuleren dan dat partijen dat zelf zouden kunnen. Wat dat betreft is een notariële akte geen slecht idee.

Iets anders is, hoe ver de afspraak moet strekken. Ik ken uw leeftijd niet, maar uw vrouw en u hebben ook niet het eeuwige leven. Als u wenst dat de overeenkomst ook wordt nagekomen na uw dood, zult u een derde partij er in moeten betrekken die dan zonodig in uw plaats treedt en nakoming afdwingt.

De begraafplaatshouder is geen partij in deze overeenkomst en is er dus ook niet aan gehouden. Een graf kan door de rechthebbende volgens de regels van de beheersverordening of het beheersreglement worden overgedragen aan een ander.
Ik denk ook niet dat een begraafplaatshouder anders kan. Stel dat een gemeente bereidwillig is en bijvoorbeeld een kopie van de akte in het dossier van het graf bewaart. Op het moment dat de rechthebbende voormalige echtgenoot om overschrijving vraagt, kan de gemeente de overschrijving niet weigeren. Het bestaan van een overeenkomst tussen de rechthebbende en een derde is geen rechtsgeldige reden om overschrijving te weigeren. Weigering mag alleen op grond van een in de beheersverordening genoemde reden, of wanneer niet voldaan wordt aan een voorschrift in of krachtens de verordening. Het bestaan van een afspraak met de schoonouders zal nergens in een verordening genoemd staan als reden om een overboeking te weigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc. en dan hoor je nooit meer iets. En dan bel of mail of schrijf je maar weer eens en begint alles weer van voren af aan en eindigt het weer in het niets.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >