Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrechten overnemen

23 mei 2011

Vraag nummer: 24693 (oude nummer: 16742)

Geachte heer v.d.Putten,
Mijn vraag is als volgt,
Mijn oudste broer is enkele weken geleden overleden en hij bezat de grafrechten van mijn overleden ouders en mijn overleden zus die samen in een graf liggen.
Mijn vraag is, kan ik als zoon en broer van de overledenen de graf rechten overnemen. De vrouw van mijn broer zegt, nu mijn broer is overleden, ligt het beheer bij de erfgenamen, ook zegt zij dat zij dat in eerste lijn is, klopt dat. Ook wil zij graag dat haar dochter -dus mijn nicht-deze grafrechten gaat overnemen. Ik ben daar tegen, het zijn niet haar ouders en zus die daar liggen begraven maar mijn ouders en zus, en dus wil ik graag deze grafrechten overnemen. Ben ik daar toe gerechtigd, en ben ik eerste lijns om dit te kunnen doen. Graag van u een antwop mijn vraag met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

U moet niet stil zitten en vragen stellen, maar onmiddelijk in actie komen. U moet, liefst vandaag, een brief aan de administratie van de begraafplaats sturen en vragen om de rechten op het graf van uw ouders en zus op uw naam over te schrijven nu uw oudste broer ook overleden is.

Het is namelijk simpelweg zo dat degene die de rechten het eerst vraagt, ze krijgt. U moet niet wachten tot de vrouw van uw broer of uw nichtje ze vraagt.

De grafrechten vallen niet zonder meer in de nalatenschap van uw overleden broer, zoals zijn vrouw stelt. Met eerste of tweede lijn heeft het ook niets te maken.
Over het vererven van grafrechten valt wel een heel theoretisch verhaal te vertellen, maar per saldo is het niet relevant.
U moet gewoon onmiddellijk de rechten vragen, per brief en deze brief aangetekend versturen.

Als u de grafrechten als eerste vraagt, maar ze u (om welke reden dan ook) geweigerd worden, adviseer ik u om bezwaar aan te tekenen of andere rechtsmaatregelen te treffen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder