Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overschrijven grafrecht van hertrouwde ex-schoonzus

9 januari 2009

Vraag nummer: 6061 (oude nummer: 12088)

Geachte mevrouw,

Ik ben er sinds kort achter dat de toemallige vrouw van mijn overleden broer al jaren het onderhouds koste voor mijn broers monument op zijn graf niet meer betaald. Nu heb ik met de begraafplaats afgesproken dat ik die in de toekomst ga betalen en dat alle correspondentie in de tokomst via mij gaat. Dit geeft mij natuurlijk niet het grafrecht, die heeft zijn toemalige vrouw, die kort na mijn broers overlijden is hertrouwd en zich op geen enkele manier meer intreseerd in mijn broer of zijn graf. Wat kan ik doen om deze toch te krijgen?

Met vriendelijke groeten

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt niets doen om die grafrechten te krijgen.
U kunt ze vragen aan uw voormalige schoonzus; krijgt u ze niet, dan kun u het niet afdwingen. Dan kunt u alleen wachten tot de grafrechten verlopen. Na afloop van de rechten van de schoonzus kunt u de begraafplaats om uitgifte van het graf op uw naam vragen.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek Begraven > Graf overschrijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder