Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familiegraf waarvan ik rechten bezit, maar door de beheerder zonder dat ik het wist zijn overgeschreven op naam van mijn schoonzus (3)


1 januari 2021

Vraag nummer: 62181

Dank voor uw beaantwoording op vraag nummer: 62154.

De graven zijn aangekocht door mijn vader. Gelijk met zijn overlijden in 1976 is er een eigendomsbewijs uitgegeven op zijn naam, aan mijn stiefmoeder die zijn gehele nalatenschap erfde uitgegeven. Na haar overlijden in 1989, heb ik haar gehele nalatenschap over geerfd. En sinds die tijd neem ik ook de kosten van onderhoudsverplichting op mij. Pas in 1996 is er een oficieele grafbrief opgemaakt op erven Vxxxxx.

Na verandering in de regelgeving zijn de graven in 2003 overgeschreven op mijn naam, Een officiële grafbrief met de handtekening van de toenmalige beheerder. Al deze aktes heb ik ook opnieuw naar de administratie van begraafplaats gestuurd.

Na al veel email verkeer tussen de het bestuur van de De Bijzondere Begraafplaats (bij de PKN "De Ferbiningstsjerke") in Zwaagwesteinde / De Westereen, en mij.

Stuurde ik ze eergisteren een hele lange email waarin ik het en andere nogmaals duidelijk uitlegede. Ook refereerde ik aan bepaalde rechten en plichten uit uw antwoord, en wat ik te weten ben gekomen via deze site.

En stelde ik ze nogmaals mijn vraag "Aangezien u mij niet het bewijs kunt leveren waar ik om vraag, dat ik als rechthebbende schriftelijk afstand heb gedaan van de graven 4440 en 4441".

Hier onder het antwoord wat ik terug kreeg, er werd mij gelijk ook geadviseerd als ik het er niet mee eens was ik maar gerechtelijke stappen moest ondernemen.

"'U vraagt ons om bewijs te leveren, dat u afstand gedaan heeft van de graven 4440 en 4441.

Het bewijs waar u om vraagt hebben wij niet. Wat wij wel hebben is, dat u toestemming gegeven hebt om uw broer in het graf van uw ouders te begraven.

Redelijker wijs had u toen ook kunnen weten dat het ook consequenties heeft voor het andere graf.
Met andere woorden, u hebt ook indirect toestemming gegeven, dat uw schoonzuster in het andere graf begraven mag worden naast haar man.
Daarmee hebt u de grafrechten voor de graven 4440 en 4441 overgedragen aan mevrouw Vxxxxx-Sxxx.
Het bewijs volgt uit uw eigen verklaring in de door u aan ons gestuurde mails.

De feitelijke stand is in onze administratie vastgelegd en daar houden wij ons aan.

In een persoonlijke noot wil ik u het volgende meegeven:

Als u zichzelf stelt in de plaats van uw schoonzuster mevrouw Vxxxxx-Sxxxx en zij zou verhinderen, dat u naast uw vrouw begraven wordt, hoe oordeelt u dan?
Ik kan mij niet voorstellen dat, al heb je misschien een bloedhekel aan iemand, je verhindert dat diegene een juiste rustplaats vindt."'

Mijn vragen aan u zijn:
*Was mijn mondeling toezegging, dat mijn broer in het graf van onze vader kwam voldoende om als beheerder maar aan te nemen dat mijn schoonzuster in het graf ernaast wordt begraven.
*Als ik mondeling afspreek met de finacieele administratie dat mijn schoonzus in het vervolg voor twee graven gaat betalen. Geef ik daarmee dan ook toestemming om de graven over te schrijven op haar naam.
*Kon de beheerder zonder mij in te lichten de graven zo op naam van mijn schonnzus overschrijven.
*Er zijn drie graven onder het zelfde volg nummer die op mijn naam staan in 2003. Had er dan in 2013 voor dat derde graf een nieuwe grafbrief opgemaakt moeten worden toen er voor mijn schoonzus een grafbrief is op gemaakt. Opmerkelijk is wel dat de kopie van deze grafbrief die ze mij pas recent opstuurden. geen handtekening bevat alleen een getypte naam van de beheerder.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, een mondelinge toestemming om uw broer in het graf van uw vader te laten begraven, impliceert geen toestemming voor begraving van uw schoonzus in het naastliggende graf.

Als u mondeling afspreekt met de financiële administratie dat uw schoonzus in het vervolg voor twee graven gaat betalen, geeft u daarmee geen toestemming om de graven over te schrijven op haar naam. Maar die verwachting kan wel worden verwekt, als niet duidelijk aangegeven is, dat de graven op uw naam moeten blijven staan.

Het is natuurlijk altijd veel verstandiger om dit soort dingen schriftelijk te regelen, dan mondeling. Zowel voor de begraafplaats, als voor u.

Ik heb al eerder aangegeven dat de beheerder zonder uw opdracht of nadrukkelijke toestemming de graven niet op naam van uw schoonzus mocht overschrijven.
U hebt nu voor het eerst geschreven om welke begraafplaats het gaat. Op de site van de begraafplaats staan formulieren, o.a. voor het overschrijven van een grafrecht. Op die formulieren moeten oude rechthebbenden tekenen voor de overdracht aan een nieuwe rechthebbende. U weet dat u niet zo'n formulier of een vergelijkbare verklaring hebt ingevuld. Dan mocht er geen grafrecht worden overgeschreven.

Dat in 2013 een nieuwe grafbrief voor dat derde graf werd opgemaakt, lijkt mij niet nodig, als er niets in het rechthebbend-zijn veranderde. Dat onlangs aan u een grafbrief is opgestuurd met de getypte naam van de beheerder, dat vermoeden dat deze brief achteraf is opgesteld. Een akte zonder handtekening is sowieso niet geldig. En u had hem natuurlijk eerder moeten hebben.

Ik ken de oude reglement(en) van de begraafplaats niet, maar ik vermoed dat er in strijd met oude reglementen gehandeld is.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, zou u kunnen overwegen om die in te schakelen.

Vanwege uw privacy en die van andere betrokkenen, heb ik namen in uw vraag onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >