Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overschrijven graf en handtekening alle erfgenamen 2


8 augustus 2004

Vraag nummer: 3257  (oude nummer: 4550)

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw onderstaand antwoord heb ik nog een vraag.

U geeft aan dat het e.e.a. in de beheersverordening moet staan, indien dit niet beschreven wordt zou het "illegaal" zijn van de gemeente om mij te vragen om handtekeningen te vragen van de overige erfgenamen om afstand te doen van het graf.

De geldende beheersverordening heb ik even bijgevoegd, het gaat dus om artikel 16. Hierin zie ik niets terug komen. Dus lezende deze verorderning kan ik gewoon bezwaar aantekenen bij de gemeente om zonder handtekeningen van de erfgenamen het graf te laten overschrijven op mijn naam.

Heeft u misschien een voorbeeld bezwaarschrift voor dit soort situaties?

Alvast hartelijk dank voor uw genomen moeite, en reactie.

mvg,

B. Xxxxxxxx


----------------------No.: 6-3.
Onderwerp:
Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats.
---------------------------


De raad van de gemeente X;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 1994, no. 6;


Artikel 16 Tenaamstelling/Overschrijving van verleende rechten
1. (...)
2. (...)
3. Na het overlijden van de rechthebbende kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende.
Overschrijving ten name van een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie in artikel 16 van de betreffende verordening ook geen eis staan ten aanzien van de instemming van erfgenamen. Dús is het college van B&W niet bevoegd om handtekeningen te vragen van de overige erfgenamen om afstand te doen van het graf.

Ik heb geen voorbeeld-bezwaarschrift voor dit soort situaties. Maar dat is ook niet nodig. U moet eerst gewoon om omschrijving vragen (schriftelijk), waarna u schriftelijke een overschrijvingsbewijs hoort te krijgen. En als u dat niet krijgt, dan een afwijzing. (Of eerst een vraag om instemming van alle erfgenamen, maar als u daar nietaan voldoet vervolgens een afwijzing). Van die afwijzing kunt u binnen 6 weken in bezwaar komen door een briefje te schrijven dat u het er niet mee eens bent, omdat men in de praktijk een eis stelt die niet stoelt op de verordening. Op grond van de verordening zou men u als eerste aanvrager direct het grafrecht moeten toewijzen. Meer hoeft u in wezen niet te schrijven.
Voorts kunt u verwijzen naar mijn Handboek Wet op de lijkbezorging uit 1993, waar dit ook in staat. Of naar mijn boek Begraving uit 2000. En natuurlijk naar deze site, waar u van een aantal andere antwoorden in de sub-rubriek 'Graf overschrijven' een print kunt maken en bij uw bezwaarschrift kunt voegen.
Kortom, het is niet moeilijk om zelf een bezwaarschrift(je) te schrijven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >