Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanvullende vraag 15638/7512.

13 april 2010

Vraag nummer: 7518 (oude nummer: 15644)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb een aanvullende vraag op nr 15638.

Wanneer graven niet kunnen worden overgeschreven naar een ander dan een familielid of stichting kan de rechthebbende dan wel bepalen dat er een willekeurig iemand in het graf kan worden begraven? Het lijkt me niet wenselijk voor de nabestaanden van die willekeurige persoon maar kan het? Dan kan de regeling worden omzeild.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is juist. De oorspronkelijke rechthebbende kan een graf behouden en met een andere familie onderhands de afspraak maken dat leden van die andere familie daar begraven worden, zij de grafsteen mogen uitzoeken en daar eigenaar van blijven. Daar kan een begraafplaatshouder niets tegen doen.

Alleen het modelreglement van de RK Kerkprovincie in Nederland bevat de bepaling dat men een begraving om canonieke redenen mag weigeren. Ik ken geen voorbeeld dat ooit een begraving geweigerd is. Ik denk ook dat het moeilijk houdbaar is bij de rechter; het zullen dan wel hele harde canonieke redenen moeten zijn.
Maar dat iemand die geen familieband heeft met de rechthebbende in een graf begraven wordt, kan geen enkele begraafplaatshouder weigeren.

Praktisch zullen veel families dit geen prettig idee vinden en er niet snel toe overgaan. Maar als men enkele heldere afspraken op papier zet, zie ik geen enkele juridische belemmering. Zowel niet voor de begraafplaatshouder als voor de rechthebbende en de andere familie. Mij lijkt dat ook zeker bij de rechter houdbaar, in geval van problemen (maar bij heldere afspraken hoeven er geen problemen te komen). Het is ook niet illegaal; het kan gewoon.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder