Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opvolging rechthebbende / rechtverkrijgende

25 augustus 2006

Vraag nummer: 4522 (oude nummer: 8298)

Geachte mr.v.d. Putten,

Ik wil u de volgende vraag voorleggen: hoe dient rechtens te worden vastgesteld wie na het overlijden van de gehuwde rechthebbende (zoon) als rechtverkrijgende dient te worden gezien als het gaat over de verlenging een grafrecht (van de zoon zijn ouders) indien dat niet contractueel is geregeld. (Meerdere broers en een zus van de overleden rechthebbende zijn nog in leven.) Zijn dat: 1.de erven (o.b.v. 3:80 BW) of 2. per definitie de weduwe van de overleden rechthebbende of 3. dient aansluiting te worden gezocht bij het bestuursrechtelijke begrip van belanghebbende of 4. Anders namelijk (...).

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,

C.J.M. van Empel

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt uw vraag vandaag al eerder in iets andere bewoordingen gesteld. Maar ik zal dit concrete vraag beantwoorden om een duidelijk voorbeeld te hebben.

Het is in dit voorbeeld (en alle andere situaties) zo dat niet automatisch een persoon uit een van deze groepen van personen voorrang heeft boven een ander. Het werkt heel simpel: gewoon iedereen die om het grafrecht vraagt, kan het krijgen. Althans de eerste persoon die het vraagt, want het kan maar aan een persoon vergeven worden.

Is een andere persoon die het later vraagt het daar niet mee ons, dan vechten ze dat onderling maar uit. Desnoods met behulp van de rechter.

Het is in uw vraagstelling dus
niet 1) de erven,
niet 2) de weduwe,
niet 3) andere belanghebbenden'
maar 4 iedere persoon die het als eerste vraagt. Het kan zijn dat in het reglement een voorbehoud is gemaakt dat het familie tot de 4e graad moet zijn of zoiets. Als de aanvrager daar dan aan voldoet, kan hem/haar direct het grafrecht worden gegeven. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Stel nu dat iemand aan komt zetten met het testament van de overledene en dat daar in staat dat het graf op naam van persoon Z moet komen. Maar het graf is inmiddels al aangevraagd door persoon Y.
Als het graf nog niet op naam van Y is gesteld, kan het recht aan Z worden toegewezen. Als het graf al wel op naam van Y is gesteld, is dat jammer voor Z, maar te laat, althans in dit stadium. Hij moet Y er toe bewegen om er vrijwillig aan mee te werken dat het recht op Z wordt overgeboekt. Weigert hij, dan moet de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. De begraafplaats mag niet eigenmachtig het grafrecht intrekken. Verleend is verleend.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder