Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opvolging rechthebbende / rechtverkrijgende


25 augustus 2006

Vraag nummer: 4522  (oude nummer: 8298)

Geachte mr.v.d. Putten,

Ik wil u de volgende vraag voorleggen: hoe dient rechtens te worden vastgesteld wie na het overlijden van de gehuwde rechthebbende (zoon) als rechtverkrijgende dient te worden gezien als het gaat over de verlenging een grafrecht (van de zoon zijn ouders) indien dat niet contractueel is geregeld. (Meerdere broers en een zus van de overleden rechthebbende zijn nog in leven.) Zijn dat: 1.de erven (o.b.v. 3:80 BW) of 2. per definitie de weduwe van de overleden rechthebbende of 3. dient aansluiting te worden gezocht bij het bestuursrechtelijke begrip van belanghebbende of 4. Anders namelijk (...).

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,

C.J.M. van Empel

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt uw vraag vandaag al eerder in iets andere bewoordingen gesteld. Maar ik zal dit concrete vraag beantwoorden om een duidelijk voorbeeld te hebben.

Het is in dit voorbeeld (en alle andere situaties) zo dat niet automatisch een persoon uit een van deze groepen van personen voorrang heeft boven een ander. Het werkt heel simpel: gewoon iedereen die om het grafrecht vraagt, kan het krijgen. Althans de eerste persoon die het vraagt, want het kan maar aan een persoon vergeven worden.

Is een andere persoon die het later vraagt het daar niet mee ons, dan vechten ze dat onderling maar uit. Desnoods met behulp van de rechter.

Het is in uw vraagstelling dus
niet 1) de erven,
niet 2) de weduwe,
niet 3) andere belanghebbenden'
maar 4 iedere persoon die het als eerste vraagt. Het kan zijn dat in het reglement een voorbehoud is gemaakt dat het familie tot de 4e graad moet zijn of zoiets. Als de aanvrager daar dan aan voldoet, kan hem/haar direct het grafrecht worden gegeven. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Stel nu dat iemand aan komt zetten met het testament van de overledene en dat daar in staat dat het graf op naam van persoon Z moet komen. Maar het graf is inmiddels al aangevraagd door persoon Y.
Als het graf nog niet op naam van Y is gesteld, kan het recht aan Z worden toegewezen. Als het graf al wel op naam van Y is gesteld, is dat jammer voor Z, maar te laat, althans in dit stadium. Hij moet Y er toe bewegen om er vrijwillig aan mee te werken dat het recht op Z wordt overgeboekt. Weigert hij, dan moet de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. De begraafplaats mag niet eigenmachtig het grafrecht intrekken. Verleend is verleend.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >