Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Protest tegen overschrijving graf op naam van mijn zuster

21 mei 2008

Vraag nummer: 5420 (oude nummer: 10736)

wij hebben eewigdurend familiegraf op alg.begraafplaats mijn zuster heeft sinds mijn vader overleden is 7-1-2008 de grafrechten geclaimd en roept nu dat zij en haar kinderen de rechten hebben en ik (enige andere kind van onze ouders) geen rechten heb. kan ik hiertegen protesteren?
ee

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Begraafplaatsen hebben (bijna) allemaal regels voor het overschrijven van grafrechten, namelijk dat het kan voor bloed- en aanverwanten tot de 3e of 4e graad. In een enkel geval moeten erfgenamen samen een opvolger aanwijzen, maar die (weinig voorkomende) praktijk geeft vaak problemen.
Als iemand binnen die kring van familieleden om overschrijving vraagt, is het gewoon zo dat de eerste die het vraagt de rechten krijgt. U had het ook als eerste kunnen vragen, dan had u de rechten gehad.

U kunt natuurlijk altijd protesteren, maar dat zal geen enkel effect hebben. Volgens de regels van de begraafplaats zal er correct zijn overgeschreven.
Men kan alleen met kans op succes protesteren als er bijvoorbeeld een testament is waarin de overleden laatste rechthebbende een bepaald iemand als opvolger voor de grafrechten aanwijst. Maar ook dan moet men snel actie ondernemen om te voorkomen dat een ander de rechten ook claimt. Een begraafplaatshouder kan niet weten dat er een testament is, die geeft dan gewoon de rechten aan degene die het het eerst vraagt.

Begraafplaatsen zetten de rechten altijd maar op naam van één persoon (of in bijzondere gevallen een rechtspersoon zoals eenb stichting). Men wil niet in patstellingen komen te staan als twee of meer nabestaanden rechten hebben en er samen niet uitkomen, of naar de ander verwijzen voor de betaling van rekeningen e.d.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder