Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf overschrijven van overleden kind, ouders gescheiden


12 februari 2007

Vraag nummer: 4626  (oude nummer: 8846)

Na het overlijden van een 6-jarig kind in 1975 van beide ouders zijn deze gescheiden. De vader heeft het grafrecht over het toentertijd gekochte familiegraf waar tot op heden alleen dit kind in begraven ligt. De vader overweegt nu het grafrecht over te dragen aan een in leven zijnd kind uit ditzelfde huwelijk. De moeder is het hier niet mee eens want vindt dat zolang zij in leven is de grafrechten van haar overleden kind op haar dienen overgedragen te worden daar het ook haar kind is en zodoende vind dat zij voorrang heeft op haar zoon. Kan dit en zo ja wat moet hiertoe ondernomen worden? Zo nee is er voor de moeder nog enige mogelijk tot zeggenschap.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vader kan het grafrecht overdragen aan iedereen aan wie hij het wil overdragen, mits het past binnen de kring van personen aan wie het recht volgens de regels van de begraafplaats kan worden overgeschreven. Dit zijn zeker kinderen uit hetzelfde huwelijk als het overleden kind.

De moeder heeft geen voorrang op de zoon. Er bestaan helemaal geen voorrangsregels op het gebied van grafrechten.

Ik denk trouwens dat strikt formeel de vader het grafrecht niet meer kan en mag overdragen aan zijn ex-echtgenote. Want volgens de regels van de meeste begraafplaatsen mag men alleen grafrechten overdragen aan een echtgenoot en familie, maar niet aan een ex-echtgenoot. Ik vind dat persoonlijk volstrekt onzinnig, maar 99% van de begraafplaatsen hanteert die ondoordachte regel wel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >