Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrechten verkrijgen (nadat een ander ze niet heeft verlengd)

15 augustus 2011

Vraag nummer: 25547

Geachte heer Van der Putten, Een aantal jaren terug is de rechthebbende van een graf aangeschreven met de vraag of de persoon de grafrechten wenst te verlengen. De rechthebbende heeft aangegeven de rechten niet te willen verlengen. Deze kwestie lag gevoelig. De termijn van grafrechten is inmiddels verstreken. Het graf stond op de nominatie geruimd te worden, echter is dit wegens omstandigheden niet gebeurd en zal in de komende jaren geruimd worden. Onlangs heeft zich een persoon gemeld met de vraag of het mogelijk is de grafrechten te verkrijgen. Is het nog mogelijk om de grafrechten op naam van die persoon te stellen? Zo ja, is het dan zorgvuldig of noodzakelijk om hiervoor nog contact op te nemen met de oude rechthebbende? Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk kan een graf op naam van een ander familielid of andere belangstellende gezet worden. Maar het gaat formeel dan om de uitgifte van een graf. Zonder overschrijving van de vorige rechthebbende, aaneensluitend op de inmiddels afgelopen termijn, is er geen sprake van verlenging.

Mij lijkt het niet zinvol en zelfs onverstandig om de vorige rechthebbende hiervan in kennis te stellen. Je hoeft ook de vorige huurder van een woning niet te informeren dat die woning aan een ander wordt vergeven. Dat is 'all in the game' als je je (huur)rechten niet verlengt; namelijk dat een ander ze kan krijgen.
Het informeren lokt ook een beetje uit dat de vorige rechthebbende bezwaar kan gaan maken, terwijl de gemeente met een eventueel bezwaar helemaal niets kan aanvangen. Opgestaan is plaatsje vergaan, om het eenvoudig te zeggen. Een vorige rechthebbende kan hoog of laag springen, maar niet verhinderen dat een ander de rechten krijgt. En de gemeente kan redelijkerwijs uitgifte van het graf niet weigeren, als iemand belangstelling heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder