Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beperkende voorwaarde overschrijving grafrecht


25 oktober 2009

Vraag nummer: 7010  (oude nummer: 14174)

Geachte heer Van der Putten,

In de verordening van een begraafplaats wordt vermeld dat overschrijving van het grafrecht op een ander dan een bloed- of aanverwant t/m de derde graad van de huidige rechthebbende alleen mogelijk is als daar gewichtige redenen voor bestaan. Wat kunnen deze zijn? Of anders gezegd: hoe moeilijk/makkelijk zijn gemeenten bij het toepassen van deze regels als het gaat om oudere graven?

Ik wil namelijk rechthebbende worden van het graf van een familielid, maar voldoe niet aan deze voorwaarde.

Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte heer,

De meeste gemeenten gaan er ruim mee om. Zij zijn meestal al lang blij als iemand rechthebbende wil zijn.

Het is soms onzinnig om een dergelijke regel te hanteren. Stel er is een graf van meneer en mevrouw A. Hun zoon B is rechthebbende, maar komt jong te overlijden. Zijn echtgenote C neemt het grafrecht over. Zij hertrouwt met de heer D, maar komt zelf te overlijden. D neemt de rechten van zijn vrouw C over. Dat is allemaal niet ondenkbeeldig.
Stel dat een ander kind of kleinkind van A de rechten zou willen hebben als D overlijdt, dan zou dat volgens deze regels niet mogen. Alleen bloed- of aanverwanten van D zouden de rechten over mogen nemen. Dat zou toch van de gekke zijn; de familie D is totaal vreemd voor de familie A.

In deze voorschriften wordt alleen een link gelegd met de laatste rechthebbende, maar niet met de overledenen in het graf. Dat is soms duidelijk onbillijk en onzinnig.

Dergelijke regels doen ook in het geheel geen recht aan samenlevingsvormen die tegenwoordig vaak voorkomen, zoals een LAT-relatie of samenwonen zonder huwelijk of geresgistreerd partnerschap. Ook een samenlevingsovereenkomst is volgens deze regel onvoldoende.

Mijn inziens hebben dergelijke voorschriften ook nauwelijks een functie. Men zou als begraafplaatshouder even soepel moeten zijn met het accepteren van een nieuwe rechthebbende, als dat de wetgever dat is ten aanzien van de persoon die het regelen van een uitvaart op zich neemt: er zijn geen regels voor omdat de wetgever er van uitgaat dat iemand die emotioneel de overledene na staat, de zorg op zich neemt. Dat lijkt me niet alleen een mooi maar ook een zuiver uitgangspunt bij de zorg voor een graf. En het werkt ook bijna altijd goed!

Indien de gemeente zou weigeren om u als rechthebbende te accepteren, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >